Citáty

Bře
5
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou“ - Jan Ámos Komenský
Pro
29
„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“ - Linda Dobson
Pro
28
„Vědomosti získané na základě donucení se neudrží na mysli.“ - Platón
Pro
27
„Pevně věřím, že sebevzdělávání je jediný druh vzdělávání, který existuje.“ - Isaac Asimov
Pro
26
„Je možné naplnit mysl milióny fakty a stále být úplně nevzdělaný.“ - Alec Bourne
Pro
25
„Pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost.“ - Albert Einstein
Pro
24
„Váš život, čas a mozek by měl patřit vám a ne nějaké instituci.“ - Grace Llewellyn
Pro
23
„Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je vzdělávání“ - David J. Schwartz
Pro
22
„Není žádný rozdíl mezi žitím a učením … je nemožné, zavádějící a škodlivé přemýšlet o nich odděleně.“ - John Holt
Pro
21
„Věřit si jako rodiče je stejně důležité - a stejně náročné - jako důvěřovat našim dětem.“ - Wendy Priesnitz
Pro
20
„Tajemství vzdělávání je respekt vůči studentovi.“ - Ralph Waldo Emerson
Pro
19
„Hra je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“ - Albert Einstein
Pro
19
„Zastávám názor, že nesvobodné vzdělání vede k životu bez naplnění." A.S. Neill
Pro
19
„Jako dospělí máme určitou zodpovědnost vůči našim dětem a dětem na celém světě. Je naší odpovědností vytvořit bezpečná, zdravá a uctivá prostředí, ve kterých se mohou děti vyvíjet.“ - Peter Gray
Pro
19
„Vzdělání je to, co člověku zůstane, když zapomene, co se naučil ve škole." - Albert Einstein
Pro
19
„Člověka nemůžete naučit nic; můžete mu pouze pomoci najít to v sobě.“ - Galileo
Pro
18
„Děti tráví roky v zastaralém vzdělávacím systému, studují předměty, které nikdy nebudou potřebovat, a připravují se na svět, který již dávno neexistuje.“ - Robert Kyiosaki
Pro
18
„Připraví vás škola na vstup do světa práce? Pokud máte v plánu drhnout podlahu nebo montovat plastové hračky celý svůj život, pak ano. Škola vám zlomí ducha, abyste později nebojovali, když se vám v dospělosti neděje nic nádherného. Když na to přijde, škola vás připraví na přijetí jakékoliv práce, kterou nemáte rádi, ať už to je doktor nebo sekretářka. Škola vás však nenaučí, jak najít své vlastní sny a jak je uskutečnit.“ Grace Llewelyn
Pro
18
„Ještě nevíme, jak by svět mohl vypadat, kdyby děti vyrůstaly bez ponižování, kdyby je rodiče respektovali a vnímali jako normální lidi.“ - Alice Miller
Pro
18
„Jak se správně rozhodovat se děti učí tím, že dělají rozhodnutí, ne tím, že se řídí pokyny.“ - Alfie Kohn
Pro
18
„Vzdělání není o tom, jak plnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň.“ - William Butler Yeats
Pro
18
„Každé dítě je umělec. Problém je zůstat umělcem, když vyroste.“ - Pablo Picasso
Pro
18
„Toto bych chtěl pro své děti, kdyby byly ještě malé. Chtěl bych, aby vyrostly s pocitem, že jsou vládci svých životů. Chtěl bych, aby byly šťastné, ale také aby se staraly o štěstí druhých. Chtěl bych, aby byly emocionálně odolné, aby mohly odrážet nevyhnutelný stres a zklamání, které život občas přinese. Chtěl bych, aby měly důvěru ve svou schopnost učit se po celý život a přizpůsobit se světu, který se rok od roku mění stále rychleji. Chtěl bych, aby měly cíle, po kterých opravdu touží. Chtěl bych, aby byly schopné kriticky přemýšlet a činit racionální rozhodnutí, která jim pomohou dosáhnout jejich cílů. Chtěl bych, aby měly morální hodnoty, které pomáhají dávat smysl a strukturu jejich životům, a doufám, že to budou lidské hodnoty - hodnoty, které mají co do činění s lidskými právy a povinnostmi, a ne s pošlapáním těchto práv.“ Peter Gray
Pro
18
„Nemohu nikoho nic naučit, mohu je jen přimět myslet.“ - Sokratés
Pro
17
„Když mi bylo 5 let, moje matka mi vždycky říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, zeptali se mě, čím bych chtěl být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem nepochopil zadání a já jim řekl, že nepochopili život.“
Pro
17
„Každé dítě, které může strávit denně hodinu či dvě, či více, pokud chce, s dospělými, které má rád a kteří se zajímají o svět a chtějí o něm mluvit, se naučí za den většinou mnohem více než by se naučilo za týden ve škole“ - John Holt
Pro
17
„Vše, co říkám, by se dalo shrnout do dvou slov: důvěřujte dětem. Nic nemůže být jednodušší a zároveň obtížnější. Obtížné, protože abychom důvěřovali dětem, musíme nejprve důvěřovat sami sobě, ale většina z nás se v dětství naučila, že nám nemůže být důvěřováno." - John Holt
Pro
17
„Moje zkušenost s akademickým vzděláním je, že jsem se musel mnohem více soustředit na to, abych se zavděčil určitým lidem, než na to, abych udělal dobrou práci... Okolo 80% úkolů a projektů, které jsem musel na cestě k získání diplomu splnit, nemělo žádnou trvalou hodnotu a soudě podle toho, co denně poslouchám od jiných studentů, si nemyslím, že by moje zkušenost byla ojedinělá." - Chris Guillebeau
Pro
17
„Po dlouhém životě a třiceti letech v zákopech veřejného školství jsem došel k závěru, že genialita je na každém rohu. Potlačujeme svoji genialitu jen proto, že jsme ještě nepřišli na to, jak řídit populaci vzdělaných mužů a žen. Řešení je podle mě jednoduché a překrásné. Nechme je řídit sami sebe.“ - John Taylor Gatto
Pro
16
„Školy nesouvisejí nutně se vzděláním... jsou to především nástroje kontroly, kde je nutno dětem vštípit určité základní návyky. Vzdělávání je něco docela jiného a ve škole hraje zanedbatelnou roli.“ - Winston Churchill
Pro
16
„Ve státních školách je všechno špatně, je to o strachu, o disciplíně. A fakt, že děti, které by se měly hlavně pohybovat, sedí na zadku šest hodin denně. Je to proti lidské přirozenosti. Proti dětské přirozenosti.“ - A.S. Neill, zakladatel školy Summerhill
Pro
16
„Lidé jsou učenlivé bytosti; učíme se rádi; potřebujeme se učit; jsme v tom dobří; nepotřebujeme, aby nám někdo ukazoval, jak to dělat, nebo nás k tomu nutil. Co tyto procesy zabíjí, jsou lidé, kteří do toho zasahují, kteří to chtějí regulovat a kontrolovat.“ - John Holt
Pro
15
„Úlohou dítěte je žít svůj vlastní život - a ne život, který si jeho úzkostliví rodiče myslí, že by měl žít, ani život podle účelu pedagoga, který si myslí, že ví, co je pro dítě nejlepší.“ - A.S. Neill
Pro
14
„Nikdy jsem nedovolil, aby mi školní výuka narušovala mé vzdělávání.“ - Mark Twain
Pro
13
„Se znalostmi je to jako s mlékem. Mají záruční dobu. Ale dnešní svět se mění tak rychle, že mnohé znalosti, které se naše děti učí, jsou už dávno po záruce. Pili jste někdy zkažené mléko? A teď si představte, že vás do toho někdo dokonce nutí." - Tomáš Hajzler
Pro
13
„Co jsem zatím viděl, ve škole … jsou zaměřeni na vymazání individuality.“ - Franz Kafka
Pro
12
„Čelíme paradoxnímu faktu, že výuka se stala jednou z hlavních překážek inteligenci a svobodě myšlení“ - Bertrand Russell
Pro
12
„Člověk, který přestane studovat jen proto, že dokončil školu, je navždy a beznadějně odsouzen k průměrnosti, bez ohledu na jeho povolání. Cesta k úspěchu je cestou neustálého získávání nových znalostí.“ - Napoleon Hill
Pro
11
„Asi je to tím, že téměř všechny děti v současné době chodí do školy, kde je pro ně všechno zařízeno, že se zdají tak marně neschopné vytvořit své vlastní myšlenky.“ - Agatha Christie
Pro
10
„Gramotnost je formou otroctví, dokud čtenář nepraktikuje systematickou formu kritického myšlení.“ - Richard Grove
Pro
9
„Každý jsme nadaní. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.“
Pro
9
„Pravdou je, že školy opravdu nevyučují nic, kromě toho, jak poslouchat příkazy.“ - John Taylor Gatto
Pro
8
„Škola je reklamní agenturou, která vás přesvědčuje o tom, že potřebujete společnost takovou, jaká je.“ - Ivan Illich
Pro
7
„Nenáviděl jsem každý den a lituju každého dne, který jsem strávil ve škole.“ - Woody Allen
Pro
6
„Dítě, jehož život je plný výhružek a strachu z trestu, je uzavřeno v raném dětství. Neexistuje způsob, jak by mohlo vyrůst a naučit se převzít zodpovědnost za svůj život a za své činy. A co je nejdůležitější, neměli bychom předpokládat, že podřízení se výhružkám naší nadřazené moci, je prospěšné pro charakter dítěte. Není to totiž prospěšné pro nikoho.“ - John Holt
Pro
5
„Je velmi vážnou chybou domnívat se, že radost z pochopení a zkoumání může být prosazována prostředky, jako je nátlak nebo pocit povinnosti.“ - Albert Einstein
Pro
5
„Podíváme-li se kdekoli do historie veřejného školství a povinné školní docházky, najdeme u kořene ani ne tak mylný altruismus, jako spíše vědomou snahu vytvořit z lidí takovou masu, jakou si přály politické elity. Tvrdohlavé menšiny měly být donuceny splynout s většinovou masou. Všem občanům měly být neustále vštěpovány občanské povinnosti, které vždy zahrnovaly poslušnost státnímu aparátu. Ovšem, jestliže má být masa obyvatelstva vzdělávána ve státních školách, jak by se mohly státní školy nestat mocným nástrojem pro hlásání poslušnosti státním autoritám?" - Murray N. Rothbard
Pro
5
„Je-li znárodněn vzdělávací systém a stanou-li se z učitelů státní zaměstnanci, získají přirozeně učitelé silný motiv stranit státu, kdykoli je to jen možné. Učitelé se stávají nástrojem státní propagandy… a je běžné, že tvrdí, že školy by měly vychovat ze studentů správné občany." - Randall G. Holcombe
Pro
5
„Vlády států nechtějí populaci schopnou kritického myšlení. Chtějí poslušné pracovníky, lidi dostatečně chytré na to, aby dokázali ovládat stroje, a zároveň dostatečně hloupé na to, aby pasivně akceptovali svou situaci.“ - Geogre Carlin
Pro
4
„Nemoc moderního světa je mnoha způsoby školou vyvolaná nemoc. Právě ve škole se většina lidí naučí očekávat a akceptovat, že je nějaký odborník vždy může zařadit do nějakého žebříčku či hierarchie. Ve škole se setkáváme, zvykáme si a učíme se víru v úplně ovládanou společnost.“ - John Holt
Pro
3
„Není náhoda, že vlády po celém světě chtějí vzdělávat děti. Státní vzdělávání má být důkazem státního dobra a zájmu o náš blahobyt. Skutečné vysvětlení je méně lichotivé. Pokud může státní propaganda zapustit kořeny, když děti vyrůstají, tyto děti se nestanou pro státní aparát hrozbou. Samy se spoutávají do okovů.“ - Lew Rockwell
Pro
2
„Miloval jsem učení - to, co jsem nenáviděl, byla škola. Chodil jsem za školu, abych se něco naučil“ - Eric Jensen
Led
2
„Inovátoři a kreativní géniové nebudou nikdy vychováni na školách. Protože jsou to přesně ti lidé, kteří odmítají to, co je na škole učili.“ - Ludwig von Mises
Led
2
„Jak to, že lidé, kteří mluví o tom, že byste měli posílat své děti do státních škol kvůli tomu, aby se tam naučily společenským dovednostem, nikdy nemluví o úžasných vztazích, které si lidé vytvoří ve vězení?“ - Stefan Molyneux
Led
1
„Otevřený útlak má většinou velmi krátkou životnost. Když jsou všude postavena vězení a naplněna lidmi, revoluce začne být nevyhnutelná. Avšak útlak může pokračovat do nekonečna, pokud jsou vězení postavena někde, kde nejsou vidět; v myslích lidí. A to je státní školství.“ - Brett Veinotte
Pro
31
„Jeden z mých kolegů učitelů tomu říká "bulimická metoda vzdělávání." Asi víte, co myslím. Nacpeme jim do chřtánu mraky faktů, pak je všechny u zkoušky vyzvrací a nikoho to intelektuálně neobohatí.“ - Stuart Firestein
Pro
30
„Chodila jsem pouze do státních škol ... a můžu upřímě říct, že kdybyste mi v den promoce dali test z historie, přirodopisu nebo matematiky, v žádném případě bych ho úspěšne neabsolvovala - přestože jsem tomu v době, kdy mě to učili, úplně rozuměla a dokonce jsem z toho měla dobré známky.“ - Jessica Bowman
Pro
29
„Nemám ráda studování. Nesnáším studování. Mám ráda učení. Učení je nádherné.“ - Natalie Portman
Pro
28
„Neposlušnost je základem svobody. Poslušní zůstanou otroky.“ - Henry David Thoreau
Pro
27
„Do této chvíle se lidská historie opakuje ve smyčce. Je to pokračující příběh o tom, jak malá skupinka lidí ovládá velkou skupinu lidí, pomocí strachu nebo násilí, čehož je dosahováno udržováním většiny lidí z velké skupiny relativně ignorantskými a beznadějně závislými na údajném vůdcovství menší skupinky. Je to hra na dravce a oběti, a státní školství je jen jedním z novějších nástrojů dravců.“ - Brett Veinotte
Pro
27
„Pokud bych měl uvést nějaké všeobecné pravidlo pro žití a práci s dětmi, bylo by to toto: vyvarujte se dětem říkat nebo dělat to, co byste neříkali ani nedělali dospělému, na jehož dobrém mínění a náklonosti vám záleží.“ - John Holt
Pro
27
„Negramotní 21. století nebudou ti, kteří nebudou umět číst a psát, ale ti, kteří se nebudou umět učit.“ - Alvin Toffler
Pro
26
„Všeobecné státní vzdělání je pouze výtvorem, jehož účelem je vymodelovat lidi tak, aby byl jeden přesnou kopií druhého: a vzorem, podle kterého je modeluje, je ten, který vyhovuje převládající moci ve vládě, ať už je to monarcha, aristokracie, nebo většina žijící generace; úměrně tomu jak je efektivní, ustavuje despotismus nad myslí, která vede přirozenou tendencí k nadvládě nad tělem.“ – John Stuart Mill
Pro
25
„Jest jediné kritérium pedagogiky, a tj. svoboda.“ - Josef Úlehla
Pro
24
„Žádný ze světových problémů nebude mít řešení, dokud se všichni jedinci nestanou zcela sebevzdělanými.“ - Buckminster Fuller
Pro
23
„Celé neuvědomělé snažení dítěte směřuje k tomu, aby se uvolněním od dospělého a osamostatněním rozvinulo v svobodnou osobnost.“ - Maria Montessori
Pro
22
„Pomyslel na všechny ostatní tvory, kteří učí své mladé umění života, na kočky, které učí koťata chytat myši, na ptáky, kteří s nezměrnou trpělivostí učí ptáčata létat, a přitom člověk, jehož hlavní zbraní je mozek, nejenže nedokáže naučit děti přemýšlet, ale po celou školní docházku se v nich rovnou snaží jakoukoli iniciativu zadusit, přesvědčit je, že myšlení je marné a nežádoucí - dřív, než jsou ho žáci vůbec schopni.“ Ayn Rand - Atlas Shrugged
Pro
21
„Naprosto tedy musíme směřovat k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, svoboda náboženská a svoboda občanská, svoboda, tvrdím, je nejskvělejší lidský statek, stvořený spolu s člověkem a od něho neodlučitelný, pokud není člověku souzeno zahynout …“ - J. A. Komenský (Všenáprava)
Pro
20
„Vlastně je to naopak, svobodné školy nejsou žádný experiment, jsou v souladu s 200 tisíci lety evoluce, zatímco "tradiční" školy jsou tím pokusem, který trvá pouhých 200 let" - Tomáš Stuchlík
Pro
19
„Možná ta škola děti kazí.“ - Janek Ledecký
Pro
18
„A co když to dítě nechce do školky? Do žádné?” – “No ježišmarja, tak ho trošku seřvu. Dítě nemá co si říkat! Čtyřleté dítě si nemá co určovat a rozhodovat o tom, jestli někam bude takhle chodit nebo nebude. Já jsem psycholog třicet let! Tady jsem ve Francii dostal řád za výzkum v psychologii.“ Stanislav Štech (náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy)
Pro
10
„Zpola pochopená a zpola zažitá látka není předstupněm vzdělanosti, nýbrž jejím smrtelným nepřítelem.“ - Konrad Paul Liessmann