Úno
22

Odporuje Ústava ČR sama sobě? Aneb právo = povinnost?

Odporuje Ústava ČR sama sobě? Aneb právo = povinnost?

O Ústavě ČR a o tom, jak to tady máme s tou svobodou, už jsem se v předchozích článcích zmiňovala. Dnes bych ráda upozornila na rozpory, které podle mého názoru v Ústavě jsou. Čti dále...

Úno
21

Je unschooling naší cestou ke skutečnému začlenění (inkluzi)?

Je unschooling naší cestou ke skutečnému začlenění (inkluzi)?

Moje zaměření spočívá více v cestě než v cíli. Samotný proces učení, jak číst, psát, dělat matematiku, vědu, historii, výtvarné umění, vše propojeně, je velmi hodnotný. Nesnažím se, aby to vyznělo, že jsem zde proti vzdělávání, ale samotná struktura a způsob dnešního hlavního proudu vzdělávání ve třídách se mi zdají velmi problematické. Čti dále...

Úno
16

Učitelé, nechte žáky na pokoji

Učitelé, nechte žáky na pokoji

Vzdělávání by mělo být nezávisé na státu, což by dětem dalo možnost o svém životě rozhodovat svobodně. To si alespoň myslí Zdeňka Staňková a Anna Třešňáková, které se podílí na projektu Svoboda učení, jenž si za úkol klade rozpoutávat veřejnou debatu o změně současného systému školství, a to zejména mezi intelektuály, ale i zákonodárci. Čti dále...

Diplomová práce: Svobodné vzdělávání a demokracie ve výchově jako novodobá alternativní vzdělávací cesta

Nejdříve bych ráda uvedla důvody ke zvolení tématu mé diplomové práce. Jako studentka učitelství tělesné výchovy a základů společenských věd si již od prvního ročníku kladu otázku, co můžu dětem předat, co je můžu naučit, které informace jsou ty nejdůležitější, které hodnoty jsou ty pravé, jaké chování je správné a na jaký život by je škola měla připravit. Čti dále...

Úno
12

Proč se mají děti učit číst a psát v 6 letech?

Proč se mají děti učit číst a psát v 6 letech?

Položili jste si vlastně někdy tuto otázku? Nebo to tvrzení máte natolik pod kůží, že ho přijímáte jako daný fakt? Dle drtivé většiny školních vzdělávacích programů se mají české děti začít učit číst a psát v šesti až sedmi letech a umět to nejpozději ve třetí třídě. Škola se vůbec neptá, jestli dítě k takovým dovednostem dozrálo, škola je tu přece od toho, aby tyto základy děti vyučovala. Čti dále...

Úno
10

Zpověď anonymní přezkušující

Zpověď anonymní přezkušující

Vážení rodičové, milí žáci, obávaná inspekce a nemilosrdné ministerstvo, máme za sebou první pololetí školního roku 2016/2017, vysvědčení jsou rozdána, odměny a tresty ještě někde možná visí ve vzduchu. Před pololetím jsem se opět zúčastnila přezkušování žáků v režimu individuálního vzdělávání. A mám potřebu k tomu něco napsat. Co napsat… Já bych se vám ráda vyzpovídala ze svých pocitů! Čti dále...

Úno
7

Všichni jsme normální. I když nevyhovíme

Všichni jsme normální. I když nevyhovíme

Anna Třešňáková pracuje pro SvoboduUčení.cz, má tři děti na domácím vzdělávání a je duší unschooler. Každodenně se potýká s tím, jak nejlépe sladit vlastní potřeby po radikálně jiném způsobu vzdělávání dětí se současným „hloupým“ systémem, ve kterém je unschooling nelegální, a její děti na domácím vzdělávání musí plnit státem dané osnovy. Čti dále...

Úno
3

Financování škol

Financování škol

Doposud byly české školy financovány podle počtu studentů; poslanci však odhlasovali, že peníze budou od září rozdělovány podle odučených hodin (předkládání zákona mimochodem provázela hysterie, jejíž součástí byla témata jako tradice humanismu, genocida indiánů, evropské hodnoty, třicetiletá válka, zvěrstva křesťanství, škodlivost multikulti a čokolády – papaláši to vzali z gruntu). Čti dále...

Led
30

Domácí vzdělávání? A co socializace?

Domácí vzdělávání? A co socializace?

Čtvrtek, 10:51, nejmenovaný obchod. Platíme s dcerou nějaký malý nákup. Pokladní se na Lucii zkoumavě podívá, pak mrkne na mě, znovu se podívá na dceru a vybafne: “Jak to, že nejsi ve škole? Nevypadáš, že bys byla nemocná.” Čti dále...

Led
25

Státní zákazy fyzických trestů ve výchově

Státní zákazy fyzických trestů ve výchově

Jana Kozlová zde před časem publikovala článek, ve kterém si pochvaluje změnu ve francouzské legislativě, podle které nyní rodiče nesmějí užívat vůči dětem fyzické tresty; ačkoliv mám podobně jako autorka článku k fyzickým trestům odpor, sám jsem si jich jako malý „užil“ dost a možná i díky tomu je sám ve výchově nikdy nepoužil a na své děti nikdy ruku nevztáhl, na onen zákon mám jiný názor. Čti dále...

Led
20

Kdo je kdo ve Svobodě učení - Michal Kandler

Kdo je kdo ve Svobodě učení - Michal Kandler

Jsem aktivním členem SvobodyUčení.cz, od počátku projektu v roce 2012 jako překladatel, facilitátor a moderátor, později také jako člen předsednictva a koordinátor strategie. Jsem označován za idealistu („prapodivná kombinace new age a marxismu“), vizionáře a inovátora. Čti dále...

Led
17

O svobodě (jak jinak)...

O svobodě (jak jinak)...
Čti dále...

Led
13

Proč Francie od prosince zakazuje dávat dětem na zadek?

Proč Francie od prosince zakazuje dávat dětem na zadek?

22. prosince 2016 vešel ve Francii v platnost zákon, který zakazuje jakékoliv násilí na dětech, ať už psychické nebo fyzické. Násilí je definováno jako ponižující nebo degradující jednání, jehož cílem je způsobit bolest nebo nepohodlí za účelem změny nebo zastavení „nežádoucího“ nebo „nesprávného“ chování. Čti dále...

Led
12

Od malého občánka k poslušnému občanovi

Od malého občánka k poslušnému občanovi

Povinná školní docházka je jedno z těch témat, jež jsou prezentována (zejména ve škole, ale i téměř všude jinde) velmi jednostranně: Je vyzdvihováno, v čem bylo její zavedení prospěšné, ale prakticky nikdo nemluví o jejích negativech; člověk, kterého to příliš nezajímá, by mohl dokonce usoudit, že žádná neexistují. Čti dále...

Pro
29

Kdo je kdo ve Svobodě učení - Jiří Košárek

Kdo je kdo ve Svobodě učení - Jiří Košárek

Vše začalo ke konci roku 2009 na přednáškách dobrovolného předmětu o hospodářských dějinách Spojených států, který jsem absolvoval v předposledním ročníku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Čti dále...

Pro
22

Kdo je kdo ve Svobodě učení - Urza

Kdo je kdo ve Svobodě učení - Urza

Vždy jsem se zajímal o svět kolem sebe a snažil se mu porozumět; nejvíce mě fascinovali lidé, jejich vztahy a společenství těmito vztahy utvářená. Má zvídavost se měnila v posedlost věděním, zjišťováním, hledáním souvislostí a abstrakcí; již od útlého věku jsem se zamýšlel nad tím, jak by asi mělo vypadat dobré lidské společenství, jak by mělo být organizované a jaké jsou vlastně chyby toho současného. Čti dále...

Pro
15

Kdo je kdo ve Svobodě učení - Anna Třešňáková

Kdo je kdo ve Svobodě učení - Anna Třešňáková

Jsem zastáncem svobodné volby a tolerance vždy, všude a za každou cenu. A neformálním, leč odhodlaným ochráncem práv nejen svých vlastních dětí, se kterými osmým rokem fungujeme v režimu domácího vzdělávání. Metou je mi dosažení stavu, kdy se sebeřízené formy učení stanou bez výhrad akceptované, jako plnohodnotné – a posunou tak (konečně) běžně uplatňované postupy ve výchově a vzdělávání směrem ke zrovnoprávnění dětí obecně. V mé milované Svobodě učení se, mimo jiné, věnuji především legislativě a projektu SvobodUm.  Čti dále...

Pro
13

Výchova k válce

Výchova k válce

Víte, že každé dítě je povinno stát se občanem, který bude zajišťovat obranu státu? I to vaše? A že je samozřejmě potřeba ho na to připravit? „K vlajce hleď!“ Poté, co byla po revoluci branná výchova zrušena, se nám dnes s ještě větší parádou vrací. Stala se opět součástí povinného vzdělávání. Čti dále...

Pro
8

Kdo je kdo ve Svobodě učení - Zdeňka Staňková

Kdo je kdo ve Svobodě učení - Zdeňka Staňková

Můj syn (dnes je mu čtrnáct) byl kdysi neuvěřitelně bystré, zvídavé a otevřené dítě. V roce a půl dostal od babičky pěnové puzzle s písmeny a čísly. Protože právě procházel svým „co-je-to? obdobím“, ptal se na všechno, co kolem sebe viděl, včetně těchto písmen a čísel. Během několika měsíců začal sám od sebe písmena číst a ve třech letech bavil širokou rodinu předčítáním článků z novin a šokoval cestující v metru čtením stanic a reklam. Čti dále...