For A New Liberty: Vzdělání – Murray N. Rothbard
For A New Liberty: Vzdělání – Murray N. Rothbard

Kapitola o vzdělávání z knihy For a New Liberty od autora Murray N. Rothbard zaměřujícího se především na oblast politické filosofie.

Vzdělání a trh
Vzdělání a trh

Sbírka esejí o tržních principech ve vzdělávání publikovaná v roce 2003 Liberální institutem.

Učit není třeba, stačí jen s dětmi být, říká ředitelka Málková
Učit není třeba, stačí jen s dětmi být, říká ředitelka Málková

Po téměř dvaceti letech, kdy byla majitelkou a zároveň ředitelkou pražské Školy Hrou, teď v těchto rolích končí. Svou školu spojila se silným partnerem, který vlastní soukromou mateřskou školu a soukromé osmileté gymnázium a jehož vizí je nabízet komplexní vzdělání. Právě základní škola mu chyběla…

Kdo byl a zůstane František Bakule
Kdo byl a zůstane František Bakule

Bylo, nebylo, ale je prostým faktem, že 18. května 1877 se v Lidmovicích u Vodňan narodil jeden z největších českých pedagogů moderního věku František Bakule. Pedagog, z něhož neměli velikou radost školní inspektoři a úředníci za Rakouska-Uherska ani za první republiky…

Soukromé školství ve Velké Británii, dětská práce a stát v 19. století – Hynek Řihák

V tomto pětidílném příspěvku se podíváme na rozsah soukromého základního školství ve Velké Británii (především v Anglii a Walesu) v době 19. století, přiblížíme si rozmanité typy soukromých škol, podíváme se na zásahy státu do vzdělání a na problém dětské práce. Naopak se budeme jen okrajově zabývat charitou ve prospěch dětí, tedy pokud se tato netýká přímo vzdělávání. Nebudeme se také zabývat vyšším školstvím. Navíc se podíváme na problém chudoby.

Co takhle zrušit povinnou školní docházku? – Jan Mleziva

Právo na vzdělání zaručené naším ústavním pořádkem se těší zajisté jednoznačné podpoře u všech občanů, kdežto povinná školní docházka, jež se k naplnění tohoto práva váže, dokáže naopak budit odpor anebo vyvolávat alespoň nelibé pocity…

Česká škola utlačuje dětské mozky, tvrdí neurolog

Děti by se ve škole měly hlavně učit jak řešit problémy a jak přemýšlet. A v tom je český školský systém špatný. Děti musí znát nazpaměť fakta, která mohou najít za minutu na internetu anebo v knize, ale neučí se přemýšlet…

Co je to Ruská rodová škola? – Lada Fialová

Chtěla bych se s vámi podělit o mé zážitky ze stáže v Ruské rodové škole, kterou bych nazvala zázrakem v oblasti vzdělávání. Ruská rodová škola se nachází v Krasnodarské oblasti blízko Černého moře, ve vesnici Tekos. Je zajímavé, že se tato vesnička dříve jmenovala Čekos – založili ji Češi, kteří se zde natrvalo usadili…

Koncept kontinua – přednášky Jean Liedloff

Koncept kontinua – psychoterapeutka Jean Liedloffová zkoumá schopnost žít v harmonii a být šťastní u indiánů. Jako autorka úspěšné knihy „Na cestě hledání ztraceného štěstí“ navštívila Jean Liedloffová v září 1995 různé evropské země a zde měla přednášky a semináře. Přednášky ve St. Pölten a v Gerstenu (Dolní Rakousko) byly smysluplně spojeny a následně zapsány ve strukturované for­mě.

E-book: Průvodce Svobodou učení
E-book: Průvodce Svobodou učení

Nevíte, kde začít? Zde najdete tři různě dlouhé verze výberů zde publikovaných článků.

Koupit
Svoboda učení - Peter Gray
Svoboda učení - Peter Gray

V každém člověku je zakořeněna přirozená touha po svobodě. Na svět přicházíme připraveni a plni dychtivosti s cílem převzít kontrolu nad našimi vlastními životy. Všichni potřebujeme pomoc od ostatních, ale této pomoci chceme využít na základě vlastního úsudku. Pokud se nacházíme v optimálních podmínkách, učíme se rychle, víme komu věřit a komu ne, víme, jak dosáhnout pomoci od ostatních, jak pomáhat těm, kteří to potřebují a jak projevit uznání.

Koupit
Summerhill: Příběh první demokratické školy na světě – A.S. Neill
Summerhill: Příběh první demokratické školy na světě – A.S. Neill

„Většina lidí, která slyší o Summerhillu poprvé, nevěří svým uším. Školu, ve které si žáci sami rozhodují o tom, co, kdy, kde, jak či od koho se budou učit a která navíc existuje už od roku 1921, si prostě neumíme představit.“ – Tomáš Hajzler

Koupit
Proč děti neprospívají – John Holt
Proč děti neprospívají – John Holt

Jaké příčiny mají strach, nejistota a nuda, které děti zažívají ve školách, a k čemu to vede, popisuje významný pedagog John Holt. První vydání této knihy vyšlo ve Spojených státech v roce 1964, rozšířené a doplněné vydání v roce 1982. Více než milion prodaných výtisků v polovině šedesátých let a pozdější překlady do patnácti jazyků svědčí o tom, že základní téma této knihy – strach, nejistota a obavy, které děti prožívají ve školách, a důsledky, jaké to má na jejich schopnosti a ochotu učit se – se dotýká nejen obrovského množství rodičů a učitelů v anglicky mluvících zemích, ale je nesmírně aktuální i v našich podmínkách.

Koupit
Mýty ve vzdělávání – Jana Nováčková
Mýty ve vzdělávání – Jana Nováčková

Autorka v jednotlivých kapitolách nastiňuje nedostatky klasického školství – věnuje se např. přirozenosti učení, známkování, osnovám a učebnicím, spolupráci dětí a studentů, roli učitele a zahrnutí dětí a studentů do rozhodování.

Koupit
Respektovat a být respektován – Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová a Tatjana Kopřivová
Respektovat a být respektován – Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová a Tatjana Kopřivová

Velmi povedená publikace dokazující, jak blízko má svobodné vzdělávání k liberálnímu pojetí výchovy. Stěžejním bodem této knihy je respekt, který je aplikován na mezilidské vztahy, především mezi rodiči a dětmi.

Koupit
Vychováváme děti a rosteme s nimi – Naomi Aldort
Vychováváme děti a rosteme s nimi – Naomi Aldort

Kniha představuje ucelený koncept výchovy, kde nedominuje ani rodič ani dítě a namísto mentorování, ovládání a manipulace je s dítětem zacházeno s úctou a respektem. Nejen teoreticky, ale i na mnoha příkladech z praxe zjistíme, že svým dětem můžeme důvěřovat a bezpodmínečně je milovat. Pouze se musíme zbavit starých naučených a nefunkčních vzorců chování.

Koupit
Výchova bez poražených – Thomas Gordon
Výchova bez poražených – Thomas Gordon

Kniha srozumitelně a názorně popisuje postupy, jak komunikovat s dětmi, jak posílit spolupráci v rodině a jak efektivně řešit problémy. Součástí publikace jsou praktická cvičení, která rodičům umožní osvojit si nové postupy, patřičně je zažít a případně je vyzkoušet ve své vlastní rodině.

Koupit
Učit se žít s dětmi. Bytím k výchově – Rebeca Wildová
Učit se žít s dětmi. Bytím k výchově – Rebeca Wildová

Výchova dětí začíná u dospělých. Místo toho, abychom se snažili děti přizpůsobit našim požadavkům, měli bychom se pokusit vnímat svět z perspektivy dětí a vytvořit jim prostředí, které odpovídá jejich vývojovým potřebám. Dokud totiž nebudeme mít jasno v tom, jaké jsou přirozené potřeby dětí, a nebudeme se k sobě chovat s respektem, může každá situace běžného dne vést ke konfliktu.

Koupit
Svoboda a hranice, láska a respekt. Co od nás děti potřebují – Rebeca Wildová
Svoboda a hranice, láska a respekt. Co od nás děti potřebují – Rebeca Wildová

Mnoho rodičů se snaží o respektující výchovu. S vymezováním hranic ve výchově dětí si je však jist málokdo. Často se pohybujeme mezi dvěma extrémy – buď dětem nastavíme hranice příliš omezující, nebo naopak až příliš široké. Děti však ke svému správnému vývoji potřebují takové hranice, mezi nimiž se budou cítit jako doma, aby se mohly rozvíjet podle své vnitřní motivace a zralosti.

Koupit
Koncept kontinua – Jean Liedloff
Koncept kontinua – Jean Liedloff

Autorka ve své světově proslulé knize odhaluje, proč jsou lidé žijící na Západě tak nespokojení a často nešťastní. Po několika expedicích mezi jihoamerické indiány rozpoznala, že tyto pocity mohou pramenit z neuspokojených potřeb miminek a malých dětí, které se na Západě snažíme vychovávat podle všemožných teorií, jen ne podle vlastní intuice a evolucí vytvořených jednoduchých pravidel a očekávání.

Koupit