For A New Liberty: Vzdělání – Murray N. Rothbard
For A New Liberty: Vzdělání – Murray N. Rothbard

Kapitola o vzdělávání z knihy For a New Liberty od autora Murray N. Rothbard zaměřujícího se především na oblast politické filosofie.

Vzdělání a trh
Vzdělání a trh

Sbírka esejí o tržních principech ve vzdělávání publikovaná v roce 2003 Liberální institutem.

Učit není třeba, stačí jen s dětmi být, říká ředitelka Málková
Učit není třeba, stačí jen s dětmi být, říká ředitelka Málková

Po téměř dvaceti letech, kdy byla majitelkou a zároveň ředitelkou pražské Školy Hrou, teď v těchto rolích končí. Svou školu spojila se silným partnerem, který vlastní soukromou mateřskou školu a soukromé osmileté gymnázium a jehož vizí je nabízet komplexní vzdělání. Právě základní škola mu chyběla…

Kdo byl a zůstane František Bakule
Kdo byl a zůstane František Bakule

Bylo, nebylo, ale je prostým faktem, že 18. května 1877 se v Lidmovicích u Vodňan narodil jeden z největších českých pedagogů moderního věku František Bakule. Pedagog, z něhož neměli velikou radost školní inspektoři a úředníci za Rakouska-Uherska ani za první republiky…

Soukromé školství ve Velké Británii, dětská práce a stát v 19. století – Hynek Řihák

V tomto pětidílném příspěvku se podíváme na rozsah soukromého základního školství ve Velké Británii (především v Anglii a Walesu) v době 19. století, přiblížíme si rozmanité typy soukromých škol, podíváme se na zásahy státu do vzdělání a na problém dětské práce. Naopak se budeme jen okrajově zabývat charitou ve prospěch dětí, tedy pokud se tato netýká přímo vzdělávání. Nebudeme se také zabývat vyšším školstvím. Navíc se podíváme na problém chudoby.

Co takhle zrušit povinnou školní docházku? – Jan Mleziva

Právo na vzdělání zaručené naším ústavním pořádkem se těší zajisté jednoznačné podpoře u všech občanů, kdežto povinná školní docházka, jež se k naplnění tohoto práva váže, dokáže naopak budit odpor anebo vyvolávat alespoň nelibé pocity…

Česká škola utlačuje dětské mozky, tvrdí neurolog

Děti by se ve škole měly hlavně učit jak řešit problémy a jak přemýšlet. A v tom je český školský systém špatný. Děti musí znát nazpaměť fakta, která mohou najít za minutu na internetu anebo v knize, ale neučí se přemýšlet…

Co je to Ruská rodová škola? – Lada Fialová

Chtěla bych se s vámi podělit o mé zážitky ze stáže v Ruské rodové škole, kterou bych nazvala zázrakem v oblasti vzdělávání. Ruská rodová škola se nachází v Krasnodarské oblasti blízko Černého moře, ve vesnici Tekos. Je zajímavé, že se tato vesnička dříve jmenovala Čekos – založili ji Češi, kteří se zde natrvalo usadili…

Koncept kontinua – přednášky Jean Liedloff

Koncept kontinua – psychoterapeutka Jean Liedloffová zkoumá schopnost žít v harmonii a být šťastní u indiánů. Jako autorka úspěšné knihy „Na cestě hledání ztraceného štěstí“ navštívila Jean Liedloffová v září 1995 různé evropské země a zde měla přednášky a semináře. Přednášky ve St. Pölten a v Gerstenu (Dolní Rakousko) byly smysluplně spojeny a následně zapsány ve strukturované for­mě.

Nejaky nazov
Nejaky nazov

nejaky description