Vzdělávací instituce a iniciativy v Čechách a na Slovensku

Sekce je v přípravě.
Pokud znáte svobodomyslnou školu/instituci, napište nám email.

ZŠ V Pohybu

ZŠ V Pohybu

16 studentů (6 - 15 let)

Chceme být školou, která jde s dětmi. Naším hlavním cílem je, abychom děti nepřipravili o jejich schopnost být tady a teď a radovat se z každé chvilky. Vytváříme si vlastní koncept, který bude v souladu s dětmi i s námi. Inspirujeme se v mnoha současných vzdělávacích směrech a... Čti dále...

Lesní školka a škola ZeMě

Lesní školka a škola ZeMě

10-16 studentů (6 - 11 let)

.. ZEMĚ JE ZE MĚ JE ZEMĚ JE ZE MĚ .. Jdeme pospolu nevyšlapanou cestou od roku 2009 (školka), od 2012 (škola). Společně s našimi dětmi se učíme, radujeme, prožíváme a zažíváme život ve všech jeho podobách. Realizujeme své potenciály, sny a vize. Poskytujeme prostor ve sféře... Čti dále...

Marché Montessori

Marché Montessori

8 - 15 studentů (1,5 - 12 let)

Poskytujeme smysluplné vzdělání pro děti od 15 měsíců do 12 let s láskou a porozuměním. Nabízíme zkušený tým učitelů, česko-anglické prostředí, malý kolektiv, respektující a individuální přístup, podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dětí. Našim cílem je, aby... Čti dále...

Lesní mateřská školka Berounka

Lesní mateřská školka Berounka

27 studentů (2 - 6 let)

Na okraji Druztové u Plzně obýváme „malý svět“ schoulený mezi stromy. Je útočištěm pro nás, děti a dospělé Lesní školky Berounky při Ekoklubu rodičů, dětí a přírody. Jsme přátelé a kolegové, lidé, kteří se obohacují a pomáhají si. Stále hledáme nové, ale stavíme... Čti dále...

Lesní klub Samorost

Lesní klub Samorost

10 studentů (3 - 6 let)

Jsme první lesní školkou na Teplicku, protože chceme dosáhnout respektujícího přístupu k dětem, dát jim dostatek času a prostoru pro vlastní hru a tvořivost. - Namísto pobytu v aseptických budovách se děti otužují, hrají si a učí se venku za každého počasí, v různorodém... Čti dále...

ZŠ Kairos

ZŠ Kairos

12 - 36 studentů (6 - 15 let)

Naším cílem je vytvořit malou školu s příjemnou atmosférou, kde se děti i celé rodiny navzájem znají, kde jsou rodiče nedílnou součástí celého vzdělávacího procesu a kde se spokojené děti se zájmem učí novým poznatkům. Vycházíme z dobré zkušenosti podporování vnitřní... Čti dále...

Lesní klub Tři údolí

Lesní klub Tři údolí

?? studentů (3 - 6 let)

Lesní klub Tři údolí provozuje komunitní školu na Praze 8. Našim specifickým edukačním prostředím je volná příroda. Trávíme s dětmi celoročně většinu času venku pod širým nebem. Jsme přesvědčeni, že příroda nabízí dětem volnost a zároveň jim pomáhá objevovat jejich... Čti dále...

Sdružená škola Babylon Pyšely

Sdružená škola Babylon Pyšely

15 studentů (6 - 12 let)

Jsme sdružená škola navazující svou činností na již tři roky fungující dětský klub / školku ve městě Pyšely, jejímž zřizovatelem je Centrum volného času Pyšley, o. s. Školka a nyní škola vznikly na základě potřeby místních rodičů poskytnout svým dětem jinou péči,... Čti dále...

ZŠ Donum Felix

ZŠ Donum Felix

30 studentů (6 - 15 let)

Učení je naše potřeba a přirozenost. Škola Donum Felix vychází ze dvou základních hodnot – vzájemné úcty a respektu, uznání rozdílnosti lidí a jejich autonomie a dále z potřeby celoživotního vzdělávání založeného na vnitřní motivaci. Spojením těchto východisek se zkušenostmi... Čti dále...

Škola SPOLU

Škola SPOLU

8 studentů (5 - 12 let)

Škola SPOLU nabízí vhodnou alternativu žákům 1. stupně ZŠ, kterým nevyhovuje klasický přístup státního školství. Je určena pro děti od 5 do 12 let, které jsou v režimu individuálního (domácího) vzdělávání. Vycházíme z osnov kmenové školy a současně respektujeme osobnost... Čti dále...

ZŠ V pekárně

ZŠ V pekárně

10 studentů (5 - 16 let)

Komunitní škola, kde se budou moci děti rozvíjet společně a vzájemně v příjemné atmosféře a vzájemném respektu. Budou moci být samy sebou, přebírat zodpovědnost za své vlastní rozhodování. Děti nebudou tříděny do tříd podle věku, ani podle jiných kritérií. ... Čti dále...

Svobodná škola Liberec

Svobodná škola Liberec

?? studentů (4 - 11 let)

Svobodná škola je zde pro děti od 4 do 11 let, jejichž rodiče věří v přirozenou touhu dětí se učit a poznávat svět kolem sebe. Škola poskytuje alternativu ve vzdělávání pro lidi, kteří se rozhodli důvěřovat svým dětem a chtějí jim dát v jejich rozvoji svobodu. Fungujeme na... Čti dále...

Škola Basic Praha

Škola Basic  Praha

38 studentů (3 - 15 let)

Ve škole Basic nenajdete přednášejícího učitele, zatímco si studenti mechanicky zapisují poznámky. Najdete tu žáky, kteří jsou aktivně zapojeni do učení, studují nezávisle a pohybují se tempem, které jim samotným vyhovuje. Uvidíte diskuse malých skupin o literárních dílech,... Čti dále...

Škola Basic Brno

Škola Basic  Brno

50 studentů (3 - 15 let)

Ve škole Basic nenajdete přednášejícího učitele, zatímco si studenti mechanicky zapisují poznámky. Najdete tu žáky, kteří jsou aktivně zapojeni do učení, studují nezávisle a pohybují se tempem, které jim samotným vyhovuje. Uvidíte diskuse malých skupin o literárních dílech,... Čti dále...

Školička Opárenský mlýn

Školička Opárenský mlýn

15 studentů (3 - 6 let)

Školička Opárenský mlýn je lesní školka zaměřená na ekologickou výchovu a intenzivní kontakt s přírodou. Nachází se v CHKO České středohoří v malebném Opárenském údolí. Dětem poskytujeme svobodný a respektující přístup. Věříme, že nejlépe se cítí v přirozeném... Čti dále...

ZŠ Krasohled

ZŠ Krasohled

16 (80) studentů (6 - 8 (11) let)

Při tvorbě pedagogické koncepce vycházíme ze základního předpokladu, že dětí se UMÍ UČIT a CHTĚJÍ SE UČIT a nepotřebují za to, že se učí, odměny ani tresty. V touze po učení spatřujeme přirozenou touhu dítěte, kterou je potřeba rozvíjet, ne přetvářet. Děti podporujeme... Čti dále...

ZŠ Arkáda

ZŠ Arkáda

30 studentů (12 - 15 let)

Jsme nová soukromá základní škola v Praze 8 a otvíráme 1. 9. 2015 druhý stupeň. Rádi bychom dětem poskytli co nejvíce možností k aktivnímu učení. Jsme přesvědčeni, že to, co si sami vyzkouší nebo objeví, je pro ně cennější než sebelepší výklad učitele. Naší prioritou... Čti dále...

Lesní ZŠ Devětsil

Lesní ZŠ Devětsil

12-16 studentů (6 - 11 let)

Základní škola Devětsil - kořeny a křídla dětem: Společně s rodiči jsme průvodci dětí na objevných cestách do jejich nitra a okolního světa. Podporujeme děti v tom, aby vždy uměly najít pevnou půdu pod nohama a měly odvahu rozletět se za svými sny. Základní škola... Čti dále...

Lesní komunitní škola V mechu a kapradí

Lesní komunitní škola V mechu a kapradí

12 studentů (6 - 11 let)

My i rodiče dětí, kteří navštěvují lesní školku bychom rádi zachovali v jejich životech kontakt s přírodou a přizpůsobili mu i učivo pro děti na 1. stupni ZŠ, proto jsme se rozhodli ve školním roce 2015/2016 spustit první třídu, která bude mít zázemí v hájence v Xaverovském... Čti dále...

Škola ZaHRAda

Škola ZaHRAda

10-15 studentů (6 - 11 let)

Škola ZaHRAda - tady rosteme. Děti se podobají semenům. Ukrývají ohromný potenciál už od svého narození. Chtějí nasávat vláhu a živiny. Chtějí růst, objevovat a učit se. Ne z donucení, ale proto, že je jim to vlastní. Děti i semena jsou stvořeny k růstu. Cokoli má růst... Čti dále...