Vzdělávací instituce a iniciativy v Čechách a na Slovensku

Sekce je v přípravě.
Pokud znáte svobodomyslnou školu/instituci, napište nám email.

Lesní komunitní škola Bezinka

Lesní komunitní škola Bezinka

?? studentů (6 - 11 let)

Ve školním roce 2016/17 nabízíme ucelený, celodenní program pro děti od 1.-4. třídy základní školy 3 dny v týdnu (pondělí – středa) - provozní doba školy: 8-16.30h - děti jsou do lesní školy Bezinka přijímány na základě potvrzeného individuálního (domácího) vzdělávání... Čti dále...

ZŠ Na rovině

ZŠ Na rovině

27 (+30 individual) studentů (6 - 14 let)

Nestátní základní škola kombinující v sobě program Montessori a další inovativní vzdělávací metody, jako je projektové vyučování, metody Kritického myšlení, Storyline ve výuce cizího jazyka... Stavíme na bezpečném prostředí pro vzdělávání, dobrém klimatu a vzájemném... Čti dále...

Svoboda učení v Šumperku

Svoboda učení v Šumperku

10-12 studentů (6 - 10 let)

Sdružení rodičů školáků prvního stupně v Šumperku založilo od školního roku 2014/2015 základní vzdělávání nového typu. S myšlenkou známé školy Summerhill: "škola by se měla přizpůsobit dětem, nikoliv děti škole." Program se koná v souladu s českou zákonnou normou,... Čti dále...

Škola jedna radost

Škola jedna radost

100 studentů (0 - 99 let)

Škola JEDNA RADOST je otevřena od září 2014. Jejím mottem je „Smysluplná škola, která s vámi mluví“. Jsme otevřená, přátelská škola pro děti od první do deváté třídy. Jsou oblasti, které jsou pro nás velmi důležité, a to hlavně: demokratický model vzdělávání, zdravé... Čti dále...

ZŠ Livingston

ZŠ Livingston

36 studentů (6 - 14 let)

Livingsotn zahájil činnost v září 2014 jesličkami, školkou a zájmovým centrem s aktivitami pro rodiče na mateřské dovolené, dopoledními i odpoledními kroužky, anglickými programy a vzděláváním pro dospělé. V září 2015 byla otevřena škola, kterou v současné době navštěvuje... Čti dále...

Adélka

Adélka

34 studentů (6 - 15 let)

Zajišťujeme individuální přístup k žákům, využíváme systém slovního hodnocení. Škola stojí na principech globální výchovy. Učíme žáky k hlubšímu a širšímu chápání světa a jeho souvislostí. Vedeme žáky k úctě k přírodě a snažíme se v nich rozvíjet zájem o ekologii,... Čti dále...

Koventinka

Koventinka

?? studentů (5 - 12 let)

Naše komunitní škola je místem rozvoje dětí od 5 do 12 let (v režimu individuálního vzdělávání) a nabízíme zde vhodnou alternativu žákům prvního stupně základní školy, kterým nevyhovuje klasický přístup státního školství. Pohlížíme na proces výchovy a vzdělávání... Čti dále...

Na rovině Chrudim

Na rovině Chrudim

16+35 studentů (6 - 12 let)

Škola je nestátní, kombinuje montessori pedagogiku, projektové vyučování a kritické myšlení a tím pádem přirozeně i principy respektovat a být respektován. Děti jsou ve věkově smíšené skupině, mají individuální plány učiva. Protože věříme, že jak se do lesa volá, tak... Čti dále...

ZŠ Londýnská

ZŠ Londýnská

560 studentů (6 - 15 let)

Základními pilíři školního vzdělávacího programu je integrace výuky jednotlivých předmětů, práce žáků s různými zdroji informací, poznávání individuálních vzdělávacích potřeb žáků a přizpůsobení se jim, partnerské vztahy mezi učiteli a žáky. Časovou jednotkou,... Čti dále...

ZeMě

ZeMě

10 studentů (6 - 10 let)

Jsme komunitní lesní škola, kterou zřizuje společenství rodičů zapálených pro přirozenou výchovu svých dětí. Navazujeme na lesní školku s níž jsou děti v každodenním kontaktu. Nabízíme ucelený celodenní projektový program pro děti, jejichž rodiče zůstávají zodpovědní... Čti dále...

ZŠ Letokruh

ZŠ Letokruh

?? studentů (6 - 11 let)

Malá soukromá alternativní základní škola v Brně, kterou založili rodiče, kteří nechtějí o vzdělávání svých dětí jenom mluvit. Hlavní principy školy: děti pobývají často venku, učí se prožitkem, učitel neznámkuje, ale hodnotí slovy, rodiče jsou součástí školy. Škola... Čti dále...

Sdružená škola Majka

Sdružená škola Majka

11 studentů (6 - 11 let)

Sdružená škola Majka sdružuje děti na 1. stupni ZŠ zapsané v režimu individuálního vzdělávání. Děti mohou navštěvovat školu 1-5 dní v týdnu, dle vlastní volby a volby rodičů. Ve škole je čeká partnerský respektující přístup, plně podporující jejich vlastní zájmy o... Čti dále...

Domácí vzdělávání Jany Králové

Domácí vzdělávání Jany Králové

11 studentů (6 - 11 let)

Člověk se vzdělává a učí celý život. Vzdělání je to, co nám nikdo nevezme. Je důležité, co žák bude umět a znát, ale zároveň je důležité, jaký člověk z něj vyroste. Nabízíme alternativu pro 1. - 5. třídu základní školy. Důležitý je pro nás individuální přístup,... Čti dále...

ZŠ Jurta

ZŠ Jurta

20 studentů (6 - 11 let)

Škola si klade za cíl poskytovat vzdělávání, které svým činnostním a praktickým charakterem a svou smysluplností motivuje žáky k vlastní aktivitě při řešení problémů a k zodpovědnosti. Žáci budou mít jeden lesní den v týdnu (EVVO), budou se učit v reálných situacích. Prostředí... Čti dále...

ZŠ da Vinci

ZŠ da Vinci

50 studentů (6 - 15 let)

Škola je součástí systému základních škol akreditovaných Ministerstvem školství. Používá jako základní osnovu standardní metodiku pro české základní školy doplněnou o to, co nacházíme jako vhodný doplněk z filosofií alternativních škol. Škola da Vinci nabízí nadstandardní,... Čti dále...

Škola Fantázia

Škola Fantázia

?? studentů (6 - 14 let)

Sme malou príjemnou základnou školou. V našom vyučovaní pracujeme s prirodzenou citovou múdrosťou detí. Deti, ktoré k nám prídu, už často zabúdajú na svoju múdrosť a my im pomáhame opäť ju objaviť. Vieme, že deti sa chcú učiť a robíme všetko pre to, aby sme im tú chuť nepokazili.... Čti dále...

Ježek bez klece

Ježek bez klece

?? studentů (3 - 15 let)

**Jsme soukromá základní škola v Brně s akreditací pro 1. i 2. stupeň základní školy.** Naši školu lze charakterizovat jako prostředí svobodné, ve kterém se cítí dobře jak žáci a jejich rodiče, tak zaměstnanci. Vytváříme školu, která je otevřena všem, díky které se... Čti dále...

Škola Hlásek v Hlásné Třebani

Škola Hlásek v Hlásné Třebani

15 studentů (6 - 12 let)

Základní škola je nováčkem mezi našimi institucemi. V letošním roce jsme naplnili jednu třídu, která je dělena na skupinu prvňáčků a skupinu třeťáků a páťáků. V příštím školním roce otevřeme třídy dvě. Ve škole se ještě více než ve školce ukazuje, jak rozdílné... Čti dále...

KomuNitka

KomuNitka

7 studentů (3 - 6 let)

Jsme skupina rodičů, které rodičovství dovedlo k touze po možnosti svobodného rozvoje a vzdělávání jejich dětí. Rozhodli jsme se takový prostor pro naše děti a jejich vrstevníky vytvořit. Místo, kde budeme zkoušet, hledat a tvořit v souladu s potřebami našich dětí. KomuNitka... Čti dále...