Komentáře jsou vypnuty na tento post

Dříve lidé věřili, že potkani se rodí ze zkaženého jídla. Dnes mnozí stále věří, že vzdělanost se rodí ve škole.

Dříve lidé věřili, že potkani se rodí ze zkaženého jídla. Dnes mnozí stále věří, že vzdělanost se rodí ve škole.

mm

Jiří Košárek

Svoboda, vzájemný respekt, důvěra a komunikace jsou pilíře, na kterých by měly stát všechny mezilidské vztahy, a hlavně vztahy mezi dítětem a dospělým. Pokud aplikujeme tyto základní principy na oblast vzdělávání dětí, získáme úplně jiný pohled. Vzejde nám z toho svobodné, přirozené vzdělávání, které je diametrálně odlišné od v současnosti převažujícího modelu, tedy zkostnatělého státního školství. Po dokončení Vysoké školy ekonomické jsem si toto všechno uvědomil a v březnu roku 2012 jsem založil tuto stránku.