Komentáře jsou vypnuty na tento post

Role škol jakožto institucí je – z velké části – učit lidi poslušnosti a konformitě, což z nich dělá lehce ovladatelné a indoktrikovatelné jedince. Dokud školy budou plnit tento úkol, budou mít podporu.

Role škol jakožto institucí je – z velké části – učit lidi poslušnosti a konformitě, což z nich dělá lehce ovladatelné a indoktrikovatelné jedince. Dokud školy budou plnit tento úkol, budou mít podporu.

mm

Jiří Košárek

Svoboda, vzájemný respekt, důvěra a komunikace jsou pilíře, na kterých by měly stát všechny mezilidské vztahy, a hlavně vztahy mezi dítětem a dospělým. Pokud aplikujeme tyto základní principy na oblast vzdělávání dětí, získáme úplně jiný pohled. Vzejde nám z toho svobodné, přirozené vzdělávání, které je diametrálně odlišné od v současnosti převažujícího modelu, tedy zkostnatělého státního školství. Po dokončení Vysoké školy ekonomické jsem si toto všechno uvědomil a v březnu roku 2012 jsem založil tuto stránku.