Komentáře jsou vypnuty na tento post

Pokud se to může stát jednou v Summerhillu, může se to stát kdekoliv, jakmile na to lidé budou připraveni. Ve skutečnosti neexistují žádné problémy s dětmi, jak říká autor [A. S. Neill], ale pouze s „problémovými rodiči“ a „problémovou lidskostí“. Věřím, že Neillova práce je semínkem, které bude klíčit. Časem se jeho myšlenky stanou obecně uznávanými v nové společnosti, ve které bude samotný člověk a jeho rozvíjení se nejvyšším cílem všech společenských snah.

Pokud se to může stát jednou v Summerhillu, může se to stát kdekoliv, jakmile na to lidé budou připraveni. Ve skutečnosti neexistují žádné problémy s dětmi, jak říká autor [A. S. Neill], ale pouze s „problémovými rodiči“ a „problémovou lidskostí“. Věřím, že Neillova práce je semínkem, které bude klíčit. Časem se jeho myšlenky stanou obecně uznávanými v nové společnosti, ve které bude samotný člověk a jeho rozvíjení se nejvyšším cílem všech společenských snah.

mm

Jiří Košárek

Svoboda, vzájemný respekt, důvěra a komunikace jsou pilíře, na kterých by měly stát všechny mezilidské vztahy, a hlavně vztahy mezi dítětem a dospělým. Pokud aplikujeme tyto základní principy na oblast vzdělávání dětí, získáme úplně jiný pohled. Vzejde nám z toho svobodné, přirozené vzdělávání, které je diametrálně odlišné od v současnosti převažujícího modelu, tedy zkostnatělého státního školství. Po dokončení Vysoké školy ekonomické jsem si toto všechno uvědomil a v březnu roku 2012 jsem založil tuto stránku.