skav

SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání

Jsme dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.

ludwig_von_mises

Ludwig von Mises Institut

Mises.cz sdružuje lidi, kteří věří ve svobodu, individualismus a ochranu soukromého vlastnictví. S danými tématy se na těchto stránkách můžete pravidelně seznamovat v článcích přeložených i našich vlastních.

Students for Liberty CZ / Studenti za svobodu

Organizace, jejímž cílem je sjednocovat všechny svobodně smýšlející studenty v celé České republice. V současné době působí na vysokých školách ve čtyřech městech a do networkovacích a vzdělávacích činností, které pořádá, se můžete zapojit i Vy!

Scio

„Chceme, aby svět byl lepší. Naše role v tom je zlepšit situaci v oblasti vzdělávání a rozvoje dětí. Chceme na to jít tak, že se budeme snažit ve významné části společnosti měnit pochopení cílů, obsahu, forem, průběhu a nástrojů vzdělávání dětí a napomáhat žádoucím změnám tak, aby děti a mladí lidé byli dobře (lépe) připraveni prožít dobrý a spokojený život v druhé polovině 21. století.“