Svépomocná podpůrná skupina Anonymní unschooleři má za cíl vytvořit bezpečný prostor pro setkávání příznivců sebeřízeného vzdělávání. S ohledem na bezpečí všech účastníků a k tomu potřebné navázání důvěry mezi členy je skupina uzavřená a vše zde vyřčené zůstává jen zde. Skupina je zaměřena na sdílení zkušeností, obav i radostí z každodenního života, posilování kompetencí a osobnostní rozvoj. Všem zúčastněným by měla především poskytnout prostor probrat témata spojená s uplatňováním svobodnějších přístupů ve vzdělávání a souvisejících oblastech, či osobních vztazích v praxi apod. Diskuze ve skupině je moderovaná zkušeným facilitátorem. Za obsah, respektive přinášení témat, nastavení i dodržování pravidel komunikace ve skupině i mimo ní jsou osobně zodpovědní všichni zúčastnění.

Legislativně (právní) skupina má za cíl hledat a společně vytvářet akceptovatelné strategie pro praktická východiska v procesu vyvádění sebeřízeného (informálního) učení z ilegality. Poskytuje reálnou právně-legislativní oporu a podporu, prostor pro sdílení zkušeností jejích členů, nabízí aktivní účast na vytváření oficiálních dokumentů a informuje o aktuálním dění ve školství, jeho legislativě. Také tato skupina je, s ohledem na bezpečí všech účastníků a k tomu potřebné navázání důvěry mezi členy, uzavřená a vše zde vyřčené zůstává jen zde.