Respektujeme a uznáváme právo dětí na sebevzdělávání definované v Německém dětském manifestu (1980, Münster): „Děti mají právo rozhodovat o svém vlastním procesu učení. Neexistuje povinná školní docházka ani povinné vyučování.“ (https://www.amication.org/das_deutsche_kindermanifest.html)
Základní principy sebeřízeného vzdělávání (www.youtube.com/watch?v=FbKQGNE1nUo):

  • DOBROVOLNOST vzdělávaných
  • princip SEBEŘÍZENÍ v procesu učení (kdy, kde, s kým a jak, vč. možnosti se „nic“ neučit)
  • svoboda SKONČIT

Je důležité podotknout, že nejsme odpůrci škol. Nejsme ani PRO nebo PROTI školám. My chceme pouze dětem umožnit legální možnost do školy nechodit, protože je to podle nás bezpodmínečná podmínka svobody výběru vedoucí ke skutečné reformě školství a individualizaci vzdělávání v 21. století.
Svoboda učení je inspirována teoretickými východisky:

  1. Princip neagrese (Non-aggression principle)
  2. Hnutí za dětská práva (Children’s rights movement)
  3. „Bottom-up“ přístup a Empowerment

Konkrétně naplňuje svoje principy prostřednictvím:

  1. vzdělávání rodičů, dětí a dalších účastníků vzdělávacího systému v kritické a strukturální analýze daného problému,
  2. podpory v prosazování práva na sebeřízené vzdělávání a
  3. vzájemné pomoci při přetváření osobní zkušenosti se sebeřízeným vzděláváním ve zkušenost kolektivně sdílenou, a tedy i kolektivně řešenou.

Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spolku SvobodaUčení.cz jsou financovány výhradně ze soukromých zdrojů bez závislosti na státních dotacích, zejm. formou plateb za služby (vstupné za konference, prodej knih), dobrovolných darů, členských příspěvků, dobrovolnické činnosti či jiné angažovanosti (psaní, překlady a šíření článků a jiných informačních materiálů Svobody učení apod.). Děkujeme všem podporovatelům Svobody učení v ČR, kteří se chtějí jakkoliv zapojit, dříve přispěli nebo nás pravidelně podporují, více info ZDE.


„You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one“
(John Lennon – Imagine)