Obrázky s citáty

Moje zkušenost s akademickým vzděláním je, že jsem se musel mnohem více soustředit na to, abych se zavděčil určitým lidem, než na to, abych udělal dobrou práci... Okolo 80% úkolů a projektů, které jsem musel na cestě k získání diplomu splnit, nemělo žádnou trvalou hodnotu a soudě podle toho, co denně poslouchám od jiných studentů, si nemyslím, že by moje zkušenost byla ojedinělá.~Chris GuillebeauTweet
Chceme děti učiti ctnostem, ale nedáme jim jednati, nýbrž mluvíme k nim slova, chceme je učiti pracovitosti, ale nedáme jim pracovati, nýbrž mluvíme k nim slova, chceme , aby poznaly řád a zákony zevnějšího světa, ale nedovolíme jim zevnější svět pozorovati, aby se zanítily silou mladistvé duše pro krásno a dobro a zavřeme je do školních zdí a mluvíme k nim opět slova.~Josef Úlehla - Listy pedagogické (Praha, 1889, s. 26)Tweet
Pevně věřím, že sebevzdělávání je jediný druh vzdělávání, který existuje.~Isaac AsimovTweet
Školy nesouvisejí nutně se vzděláním... jsou to především nástroje kontroly, kde je nutno dětem vštípit určité základní návyky. Vzdělávání je něco docela jiného a ve škole hraje zanedbatelnou roli.~Winston ChurchillTweet
Není náhoda, že vlády po celém světě chtějí vzdělávat děti. Státní vzdělávání má být důkazem státního dobra a zájmu o náš blahobyt. Skutečné vysvětlení je méně lichotivé. Pokud může státní propaganda zapustit kořeny, když děti vyrůstají, tyto děti se nestanou pro státní aparát hrozbou. Samy se spoutávají do okovů.~Lew RockwellTweet
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.~Jan Ámos KomenskýTweet
Inovátoři a kreativní géniové nebudou nikdy vychováni na školách. Protože jsou to přesně ti lidé, kteří odmítají to, co je na škole učili.~Ludwig von MisesTweet
Paradigma není jen myšlenka nebo metoda. Paradigma je sada fundamentálních předpokladů nebo principů, mentalita nebo vztažný rámec, který tvaruje to, jak člověk přemýšlí a mluví o určitém tématu. Paradigma tvaruje způsob, jakým člověk interpretuje informace, a určuje, jaké otázky si klade a jak si je klade. Paradigma je objektiv, skrz který člověk vidí realitu... To je skutečná změna paradigmatu: změna v našich základních předpokladech; radikální změna perspektivy, která vyžaduje, abychom znovu definovali naše termíny, překalibrovali náš jazyk, přeformulovali naše otázky, znovu interpretovali naše data a úplně od začátku si znovu rozmysleli naše základní koncepty a přístupy.~Nick WalkerTweet
Každé dítě se rodí jako vědec, ale časem to z nich vytlučeme. Jen málo z nich projde systémem s netknutým údivem a nadšením pro vědecké zkoumání. ~Carl SaganTweet
Váš život, čas a mozek by měl patřit vám a ne nějaké instituci.~Grace LlewellynTweet
Vzdělání není o tom, jak plnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň.~William Butler YeatsTweet
Lidé jsou učenlivé bytosti; učíme se rádi; potřebujeme se učit; jsme v tom dobří; nepotřebujeme, aby nám někdo ukazoval, jak to dělat, nebo nás k tomu nutil. Co tyto procesy zabíjí, jsou lidé, kteří do toho zasahují, kteří to chtějí regulovat a kontrolovat.~John HoltTweet
Nemoc moderního světa je mnoha způsoby školou vyvolaná nemoc. Právě ve škole se většina lidí naučí očekávat a akceptovat, že je nějaký odborník vždy může zařadit do nějakého žebříčku či hierarchie. Ve škole se setkáváme, zvykáme si a učíme se víru v úplně ovládanou společnost.~John HoltTweet
Pokud jde o návrhy sociálních a společenských systémů všech druhů, jsou to pouze uživatelé, lidé v systému, kteří jsou odborníky. Nikdo nemá právo navrhnout sociální systémy pro někoho jiného. Je to neetické.~Béla BánáthySource: Designing Social Systems in a Changing WorldTweet
Pokud jsou dospělí, kteří dítě obklopují, pevně rozhodnuti ho co nejvíc poučovat, otevřená dětská nevinnost vymizí o to rychleji. Nenávist přechází z generace na generaci právě v tom, co děti učíme "pro jejich vlastní dobro".~Brad BlantonSource: Radikální upřímnostTweet
Děti tráví roky v zastaralém vzdělávacím systému, studují předměty, které nikdy nebudou potřebovat, a připravují se na svět, který již dávno neexistuje.~Robert KyiosakiTweet
Dítě, jehož život je plný výhružek a strachu z trestu, je uzavřeno v raném dětství. Neexistuje způsob, jak by mohlo vyrůst a naučit se převzít zodpovědnost za svůj život a za své činy. A co je nejdůležitější, neměli bychom předpokládat, že podřízení se výhružkám naší nadřazené moci, je prospěšné pro charakter dítěte. Není to totiž prospěšné pro nikoho.~John HoltTweet
Nemohu nikoho nic naučit, mohu je jen přimět myslet.~SokratésTweet
Je-li znárodněn vzdělávací systém a stanou-li se z učitelů státní zaměstnanci, získají přirozeně učitelé silný motiv stranit státu, kdykoli je to jen možné. Učitelé se stávají nástrojem státní propagandy… a je běžné, že tvrdí, že školy by měly vychovat ze studentů správné občany.~Randall G. HolcombeTweet
Role škol jakožto institucí je – z velké části – učit lidi poslušnosti a konformitě, což z nich dělá lehce ovladatelné a indoktrikovatelné jedince. Dokud školy budou plnit tento úkol, budou mít podporu.~Noam ChomskySource: Understanding Power: The Indispensable Chomsky, 2002Tweet
Jak se správně rozhodovat se děti učí tím, že dělají rozhodnutí, ne tím, že se řídí pokyny.~Alfie KohnTweet
Jestliže nerozumíte, jak se děti učí mimo školy, tak nerozumíte učení.~Carol BlackTweet
Naprosto tedy musíme směřovat k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, svoboda náboženská a svoboda občanská, svoboda, tvrdím, je nejskvělejší lidský statek, stvořený spolu s člověkem a od něho neodlučitelný, pokud není člověku souzeno zahynout …~J. A. KomenskýTweet
Všeobecné státní vzdělání je pouze výtvorem, jehož účelem je vymodelovat lidi tak, aby byl jeden přesnou kopií druhého: a vzorem, podle kterého je modeluje, je ten, který vyhovuje převládající moci ve vládě, ať už je to monarcha, aristokracie, nebo většina žijící generace; úměrně tomu jak je efektivní, ustavuje despotismus nad myslí, která vede přirozenou tendencí k nadvládě nad tělem.~John Stuart MillTweet
Vlastně je to naopak, svobodné školy nejsou žádný experiment, jsou v souladu s 200 tisíci lety evoluce, zatímco "tradiční" školy jsou tím pokusem, který trvá pouhých 200 let.~Tomáš StuchlíkTweet
Hra je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.~Albert EinsteinTweet
To, že tady u nás zcela chybí debata o tom, že je možné i úplně jiné vzdělávání než to, které poskytují dnešní školy. Dlouhá léta se dokola bavíme o tom, jak vylepšit to stávající, ale co když je to jen plýtvání energií? Jsme ochotni vyslechnout vědecky podložené argumenty, které by mluvily pro jiné pojetí školy? Já osobně jsem v posledních letech dospěla k názoru, že vylepšovat současnou školu nemá smysl. Vlastně mě mrzí, že jsem se tomu sama tak dlouho a s takovou vervou věnovala a promarnila tím desítky let. Tradiční škola je totiž založená na mylném základě, na špatném východisku.~Jana NováčkováSource: https://www.rodicevitani.cz/trendy-ve-vzdelavani/inovativni-metody/stavajici-skoly-jsou-k-nicemu-efektivni-vzdelavani-vypada-uplne-jinak-mam-to-podlozene-rika-expertka-jana-novackova/?fbclid=IwAR0dF4Fw_iOn4nCXH2Mpz9IXmuZOJ0bJv6cCTHEpF80GjYViPKlIzcUClqsTweet
Po dlouhém životě a třiceti letech v zákopech veřejného školství jsem došel k závěru, že genialita je na každém rohu. Potlačujeme svoji genialitu jen proto, že jsme ještě nepřišli na to, jak řídit populaci vzdělaných mužů a žen. Řešení je podle mě jednoduché a překrásné. Nechme je řídit sami sebe.~John Taylor GattoTweet
Je možné naplnit mysl milióny fakty a stále být úplně nevzdělaný.~Alec BourneTweet
Co dělá dítě nadaným a talentovaným nemusí být dobré známky ve škole, ale odlišný náhled na učení a svět.~Chuck GrassleyTweet
Každý jsme nadaní. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.Tweet
Existuje důvod, proč je vzdělání na prd, a je to z toho stejného důvodu, proč se to nikdy nikdy nikdy nezmění… Protože ti, kteří za tím stojí, ti, kteří stojí za tímto státem, ho změnit nechtějí… Nechtějí dobře informované, vzdělané lidi, kteří jsou schopni kritického myšlení… Víš, co chtějí? Chtějí poslušné pracovníky… Lidi, kteří jsou dost chytří na to, aby mohli ovládat stroje a dělat všechno to papírování. Ale zároveň dost hloupí na to, aby pasivně všechny tyhle sračkový práce přijali.~George CarlinSource: “The American Dream” z Life is Worth Losing, 2006Tweet
Dříve lidé věřili, že potkani se rodí ze zkaženého jídla. Dnes mnozí stále věří, že vzdělanost se rodí ve škole.~Jan KumstátTweet
Vše, co říkám, by se dalo shrnout do dvou slov: důvěřujte dětem. Nic nemůže být jednodušší a zároveň obtížnější. Obtížné, protože abychom důvěřovali dětem, musíme nejprve důvěřovat sami sobě, ale většina z nás se v dětství naučila, že nám nemůže být důvěřováno.~John HoltTweet
Vzdělaný člověk není nutně ten, kdo oplývá hojností obecných či odborných znalostí. Vzdělaný člověk je ten, kdo rozvinul schopnosti své mysli natolik, že je mu dostupné vše, co si zamane, aniž by se dotkl práv ostatních.~Napoleon Hill: Myšlením k bohatstvíTweet
Tajemství vzdělávání je respekt vůči studentovi.~Ralph Waldo EmersonTweet
Otevřený útlak má většinou velmi krátkou životnost. Když jsou všude postavena vězení a naplněna lidmi, revoluce začne být nevyhnutelná. Avšak útlak může pokračovat do nekonečna, pokud jsou vězení postavena někde, kde nejsou vidět; v myslích lidí. A to je státní školství.~Brett VeinotteTweet
Úlohou dítěte je žít svůj vlastní život - a ne život, který si jeho úzkostliví rodiče myslí, že by měl žít, ani život podle účelu pedagoga, který si myslí, že ví, co je pro dítě nejlepší.~A.S. NeillTweet
Instituce mají většinou při svém založení různé vysoké, humanistické cíle. Ale někdy se stane, že odejdou ti lidé, kteří původně ty ideály a cíle měli, přijdou jiní lidé, cíle časem zmizí a zůstane jen prostor, jen ta budova a její pravidla. Jak píše sociolog Goffman, v tu chvíli vzniká totální instituce. To je nebezpečí, které hrozí každému systému.~Jan PfeifferTweet
Co je myšleno slovy o tom, že by měla vláda vzdělávat lidi? Proč by měli být vzděláváni? Jaký je smysl vzdělání? Očividně připravit je na společenský život – učinit je dobrými občany? A kdo má určit, kteří lidé jsou dobrými občany? Vláda: neexistuje jiný soudce. A kdo má určit, jak mají být tito dobří občané stvořeni? Vláda: neexistuje jiný soudce. Toto tvrzení lze tedy upravit následovně – vláda by měla vymodelovat děti jako dobré občany… Nejprve musí sama pro sebe utvořit jednoznačný koncept vzorového občana; poté, co toto učiní, musí tento systém disciplíny propracovat tak, jak je nejlépe propočtené, aby vymodeloval občany podle daného vzoru. Tento systém disciplíny je vázána vynucovat tak, jak jen je možné. Jestliže totiž učiní opak, dovolí lidem stát se odlišnými od toho, jakými by podle uvážení vlády měli být, a tím pádem selže v povinnosti, které je zavázána dostát. ~Herbert SpencerSource: Social Statics (London: John Chapman, 1851)Tweet
Každá matka z kmene Gikuyu v Keni ví, že s úkolem pro dítě počkáš, dokud neuvidíš, že je na to připravené. Jakýkoli otec z kmene Baiga v lese Indie ví, že pokud dítě něco zkouší a pak se odvrátí, necháš ho být, protože se vrátí a zkusí to znovu později. Jakýkoli starší z kmene Yup’ik ví, že se malé děti učí lépe z příběhu než z přednášky, z praktických zkušeností lépe než z přímých instrukcí. Každý rodič z kmene Fore z Papuy-Nové Guiney ví, že děti se někdy nejlépe učí tím, že napodobují starší děti, nikoliv vyučováním dospělými.~Carol BlackTweet
Do této chvíle se lidská historie opakuje ve smyčce. Je to pokračující příběh o tom, jak malá skupinka lidí ovládá velkou skupinu lidí, pomocí strachu nebo násilí, čehož je dosahováno udržováním většiny lidí z velké skupiny relativně ignorantskými a beznadějně závislými na údajném vůdcovství menší skupinky. Je to hra na dravce a oběti, a státní školství je jen jedním z novějších nástrojů dravců.~Brett VeinotteTweet
Člověka nemůžete naučit nic; můžete mu pouze pomoci najít to v sobě~GalileoTweet
Vzdělání je to, co člověku zůstane, když zapomene, co se naučil ve škole.~Albert EinsteinTweet
Boj se otroka, bude chtít udělat otroka i z tebe.~John HoltTweet
Toto bych chtěl pro své děti, kdyby byly ještě malé. Chtěl bych, aby vyrostly s pocitem, že jsou vládci svých životů. Chtěl bych, aby byly šťastné, ale také aby se staraly o štěstí druhých. Chtěl bych, aby byly emocionálně odolné, aby mohly odrážet nevyhnutelný stres a zklamání, které život občas přinese. Chtěl bych, aby měly důvěru ve svou schopnost učit se po celý život a přizpůsobit se světu, který se rok od roku mění stále rychleji. Chtěl bych, aby měly cíle, po kterých opravdu touží. Chtěl bych, aby byly schopné kriticky přemýšlet a činit racionální rozhodnutí, která jim pomohou dosáhnout jejich cílů. Chtěl bych, aby měly morální hodnoty, které pomáhají dávat smysl a strukturu jejich životům, a doufám, že to budou lidské hodnoty - hodnoty, které mají co do činění s lidskými právy a povinnostmi, a ne s pošlapáním těchto práv.~Peter GrayTweet
Jak to, že lidé, kteří mluví o tom, že byste měli posílat své děti do státních škol kvůli tomu, aby se tam naučily společenským dovednostem, nikdy nemluví o úžasných vztazích, které si lidé vytvoří ve vězení?~Stefan MolyneuxTweet
Jeden z mých kolegů učitelů tomu říká "bulimická metoda vzdělávání." Asi víte, co myslím. Nacpeme jim do chřtánu mraky faktů, pak je všechny u zkoušky vyzvrací a nikoho to intelektuálně neobohatí.~Stuart FiresteinTweet
Co jsem zatím viděl, ve škole … jsou zaměřeni na vymazání individuality.~Franz KafkaTweet
Žádný ze světových problémů nebude mít řešení, dokud se všichni jedinci nestanou zcela sebevzdělanými.~Buckminster FullerTweet
Úředníci z Ministerstva školství jsou součástí establishmentu, jsou to konzervativní lidé, nehledě na to, která strana je právě u moci. Obávají se změn, zvláště když požadavek na změny přichází ze strany zastánců svobody pro děti. Svobody, která by později mohla být nebezpečná, protože by mohla začít zpochybňovat celou ideu paternalismu a vnější autority.~A.S. Neill - SummerhillTweet
Podíváme-li se kdekoli do historie veřejného školství a povinné školní docházky, najdeme u kořene ani ne tak mylný altruismus, jako spíše vědomou snahu vytvořit z lidí takovou masu, jakou si přály politické elity. Tvrdohlavé menšiny měly být donuceny splynout s většinovou masou. Všem občanům měly být neustále vštěpovány občanské povinnosti, které vždy zahrnovaly poslušnost státnímu aparátu. Ovšem, jestliže má být masa obyvatelstva vzdělávána ve státních školách, jak by se mohly státní školy nestat mocným nástrojem pro hlásání poslušnosti státním autoritám?~Murray N. RothbardTweet
Pomyslel na všechny ostatní tvory, kteří učí své mladé umění života, na kočky, které učí koťata chytat myši, na ptáky, kteří s nezměrnou trpělivostí učí ptáčata létat, a přitom člověk, jehož hlavní zbraní je mozek, nejenže nedokáže naučit děti přemýšlet, ale po celou školní docházku se v nich rovnou snaží jakoukoli iniciativu zadusit, přesvědčit je, že myšlení je marné a nežádoucí - dřív, než jsou ho žáci vůbec schopni.~Atlas ShruggedTweet
Pokud bych měl uvést nějaké všeobecné pravidlo pro žití a práci s dětmi, bylo by to toto: vyvarujte se dětem říkat nebo dělat to, co byste neříkali ani nedělali dospělému, na jehož dobrém mínění a náklonosti vám záleží.~John HoltTweet
Musíme se taky zbavit pocitu, že je nutné se učit věci, které někdy v budoucnu budeme aplikovat v reálném živote. Po dvanáct let svého života se učíte a ve zbytku života používáte, co jste se naučili, aby jste řešili problémy, žili a tak dále. Ale svět se změnil. Teď se můžete učit věci, které potřebujete, až když je potřebujete. Nemusíte se je učit roky a roky dopředu a pak si je celou dobu pamatovat.~Sugata MitraSource: https://www.lidovky.cz/ucitel-neni-podstatny-je-nahraditelny-strojem-rika-prukopnik-moderni-vyuky-sugata-mitra-gvb-/zpravy-svet.aspx?c=A170720_090359_ln_zahranici_pevTweet
Každé dítě je umělec. Problém je zůstat umělcem, když vyroste.~Pablo PicassoTweet
Každé dítě, které může strávit denně hodinu či dvě, či více, pokud chce, s dospělými, které má rád a kteří se zajímají o svět a chtějí o něm mluvit, se naučí za den většinou mnohem více než by se naučilo za týden ve škole.~John HoltTweet
Nejspokojenější lidé jsou právě ti, kterým násilím nebyla vnucena vzdělanost.~Jaroslav HašekTweet
Jest  jediné  kritérium  pedagogiky,  a  tj.  svoboda.~Josef ÚlehlaTweet
Škola je reklamní agenturou, která vás přesvědčuje o tom, že potřebujete společnost takovou, jaká je.~Ivan IllichTweet
Nikdy jsem nedovolil, aby mi školní výuka narušovala mé vzdělávání.~Mark TwainTweet
Vlády států nechtějí populaci schopnou kritického myšlení. Chtějí poslušné pracovníky, lidi dostatečně chytré na to, aby dokázali ovládat stroje, a zároveň dostatečně hloupé na to, aby pasivně akceptovali svou situaci.~Geogre CarlinTweet
Když mi bylo 5 let, moje matka mi vždycky říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, zeptali se mě, čím bych chtěl být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem nepochopil zadání a já jim řekl, že nepochopili život.Tweet
Pedagogika je způsob, jak přimět někoho učit se něco, co se učit nechce. O tom je pedagogika. A v podstatě, pokud jste učitel, tak víte, že trávíte čas tím, že hledáte triky: Jak můžeme dostat tyhle malé lidi, kteří se nezajímají o daný předmět, protože si sami nezvolili tam být? Jak je můžeme přimět to udělat? Jak jim to vnucovat a ještě zařídit, aby to vypadalo, že se u toho všichni bavíme? Neboli jiný způsob, jak je naučit lhát.~Naomi AldortTweet
Celé neuvědomělé snažení dítěte směřuje k tomu, aby se uvolněním od dospělého a osamostatněním rozvinulo v svobodnou osobnost.~Maria MontessoriTweet
Pravdou je, že školy opravdu nevyučují nic, kromě toho, jak poslouchat příkazy.~John Taylor GattoTweet
Neposlušnost je základem svobody. Poslušní zůstanou otroky.~Henry David ThoreauTweet
Vzdělání by měly být vědomosti, které člověk vědomě chce, baví jej a váží si jich. Vědomosti z kterých dokáže těžit a rozvíjet sebe i okolí. Vzdělání by neměly být slova k uspokojení učitelů a řádu, z kterého většinu zapomeneme, nebo se učíme proti své vůli a jediné co nám je útěchou je dobrá známka a pochvala že jsme dokázali splnit kritéria.~Jaroslav DušekTweet
Volná hra je způsob, kterým se děti učí hledat přátelé, překonávat strachy, řešit své vlastní problémy a převzít kontrolu nad svým životem.~Peter GrayTweet
Vědomosti získané na základě donucení se neudrží na mysli.~PlatónTweet
Je velmi vážnou chybou domnívat se, že radost z pochopení a zkoumání může být prosazována prostředky, jako je nátlak nebo pocit povinnosti.~Albert EinsteinTweet
Negramotní 21. století nebudou ti, kteří nebudou umět číst a psát, ale ti, kteří se nebudou umět učit.~Alvin TofflerTweet
Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je vzdělávání.~David J. SchwartzTweet
Nenáviděl jsem každý den a lituju každého dne, který jsem strávil ve škole.~Woody AllenTweet
Pokud se to může stát jednou v Summerhillu, může se to stát kdekoliv, jakmile na to lidé budou připraveni. Ve skutečnosti neexistují žádné problémy s dětmi, jak říká autor [A. S. Neill], ale pouze s "problémovými rodiči" a "problémovou lidskostí". Věřím, že Neillova práce je semínkem, které bude klíčit. Časem se jeho myšlenky stanou obecně uznávanými v nové společnosti, ve které bude samotný člověk a jeho rozvíjení se nejvyšším cílem všech společenských snah.~Erich FrommSource: předmluva ke knize A.S. Neill: Summerhill – A Radical Approach to Child Rearing (1960)Tweet
Není žádný rozdíl mezi žitím a učením … je nemožné, zavádějící a škodlivé přemýšlet o nich odděleně.~John HoltTweet
Ve státních školách je všechno špatně, je to o strachu, o disciplíně. A fakt, že děti, které by se měly hlavně pohybovat, sedí na zadku šest hodin denně. Je to proti lidské přirozenosti. Proti dětské přirozenosti.~A.S. Neill, zakladatel školy SummerhillTweet
Ještě nevíme, jak by svět mohl vypadat, kdyby děti vyrůstaly bez ponižování, kdyby je rodiče respektovali a vnímali jako lidi.~Alice MillerTweet
Pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost.~Albert EinsteinTweet
V určitým věku člověk dojde k tomu, že nikdo nezachrání váš život. Jedinej, kdo je strůjcem vašeho života, jste vy sám. Ale protože ta odpovědnost je velká, tak spousta lidí si to nikdy neuvědomí.~Anička, 13 let - studentka demokratické školyTweet
Gramotnost je formou otroctví, dokud čtenář nepraktikuje systematickou formu kritického myšlení.~Richard GroveTweet
Nemám ráda studování. Nesnáším studování. Mám ráda učení. Učení je nádherné.~Natalie PortmanTweet
Miloval jsem učení - to, co jsem nenáviděl, byla škola. Chodil jsem za školu, abych se něco naučil.~Eric JensenTweet
Se znalostmi je to jako s mlékem. Mají záruční dobu. Ale dnešní svět se mění tak rychle, že mnohé znalosti, které se naše děti učí, jsou už dávno po záruce. Pili jste někdy zkažené mléko? A teď si představte, že vás do toho někdo dokonce nutí.~Tomáš HajzlerTweet
Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.~Linda DobsonTweet
Čelíme paradoxnímu faktu, že výuka se stala jednou z hlavních překážek inteligenci a svobodě myšlení.~Bertrand RussellTweet
Lidé mi často říkali, nervózně a zlostně, že necháme-li děti, aby se učily, co chtějí, stanou se úzce specializovanými odborníky na statistiky baseballových odpalů a podobné prkotiny. Tak to není. Mnoho dospělých dělá toto; univerzity jsou malé pevnosti plné lidí uměle omezujících učení. Ale zdravé děti, stále zvědavé a nebojácné, se neučí tímto způsobem. Jejich učení je neuzavírá; vede je do života a mnoha směry. Každá nová věc, kterou se naučí, je přivede k dalším a dalším novým, které je třeba se naučit. Jejich zvědavost roste z toho, čím je živena. Naším úkolem je udržovat ji v dobrém stavu „stravou“.~John HoltTweet
Asi je to tím, že téměř všechny děti v současné době chodí do školy, kde je pro ně všechno zařízeno, že se zdají tak marně neschopné vytvořit své vlastní myšlenky.~Agatha ChristieTweet
Negramotní 21. století nebudou ti, kteří nebudou umět číst a psát, ale ti, kteří se nebudou umět učit.~Alvin TofflerTweet
Když si vzpomenu na všechny ty blbosti, které jsem se učil na střední škole, je s podivem, že jsem vůbec schopen přemýšlet.~Paul SimonSource: “Kodachrome,” 1973Tweet
Jako dospělí máme určitou zodpovědnost vůči našim dětem a dětem na celém světě. Je naší odpovědností vytvořit bezpečná, zdravá a uctivá prostředí, ve kterých se mohou děti vyvíjet.~Peter GrayTweet
Člověk, který přestane studovat jen proto, že dokončil školu, je navždy a beznadějně odsouzen k průměrnosti, bez ohledu na jeho povolání. Cesta k úspěchu je cestou neustálého získávání nových znalostí.~Napoleon HillTweet
Připraví vás škola na vstup do světa práce? Pokud máte v plánu drhnout podlahu nebo montovat plastové hračky celý svůj život, pak ano. Škola vám zlomí ducha, abyste později nebojovali, když se vám v dospělosti neděje nic nádherného. Když na to přijde, škola vás připraví na přijetí jakékoliv práce, kterou nemáte rádi, ať už to je doktor nebo sekretářka. Škola vás však nenaučí, jak najít své vlastní sny a jak je uskutečnit.~Grace LlewelynTweet
”A co když to dítě nechce do školky? Do žádné?” – “No ježišmarja, tak ho trošku seřvu. Dítě nemá co si říkat! Čtyřleté dítě si nemá co určovat a rozhodovat o tom, jestli někam bude takhle chodit nebo nebude. Já jsem psycholog třicet let! Tady jsem ve Francii dostal řád za výzkum v psychologii.”~Stanislav ŠtechTweet
Chodila jsem pouze do státních škol ... a můžu upřímě říct, že kdybyste mi v den promoce dali test z historie, přirodopisu nebo matematiky, v žádném případě bych ho úspěšne neabsolvovala - přestože jsem tomu v době, kdy mě to učili, úplně rozuměla a dokonce jsem z toho měla dobré známky.~Jessica BowmanTweet
Věřit si jako rodiče je stejně důležité - a stejně náročné - jako důvěřovat našim dětem.~Wendy PriesnitzTweet
Zastávám názor, že nesvobodné vzdělání vede k životu bez naplnění.~A.S. NeillTweet
Možná ta škola děti kazí.~Janek LedeckýTweet