Alliance for Self-Directed Education

The Alliance for Self-Directed Education is a nonprofit organization dedicated to normalizing and legitimizing Self-Directed Education, to make it available to everyone who seeks it. We invite you to join.

SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání

Jsme dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.

ASDŠ – Asociace svobodných demokratických škol

Sdružujeme školy na cestě ke svobodě a demokracii

Ludwig von Mises Institut

Mises.cz sdružuje lidi, kteří věří ve svobodu, individualismus a ochranu soukromého vlastnictví. S danými tématy se na těchto stránkách můžete pravidelně seznamovat v článcích přeložených i našich vlastních.

ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z.s.

Sdružujeme především rodiče, a to laiky i odborníky. Usilujeme o změnu systému očkování směrem ke svobodné volbě a individuální zodpovědnosti. Zprostředkováváme informace o možnostech očkování s důrazem na minimalizaci rizik. Podporujeme rodiče v jejich kompetencích s ohledem na zdravý vývoj dětí, pomáháme jim zorientovat se v jejich právech a povinnostech. Prosazujeme změny v české legislativě, aby reflektovala současné potřeby společnosti a zároveň respektovala svobody a práva občanů.

Students for Liberty CZ / Studenti za svobodu

Organizace, jejímž cílem je sjednocovat všechny svobodně smýšlející studenty v celé České republice. V současné době působí na vysokých školách ve čtyřech městech a do networkovacích a vzdělávacích činností, které pořádá, se můžete zapojit i Vy!

Scio

„Chceme, aby svět byl lepší. Naše role v tom je zlepšit situaci v oblasti vzdělávání a rozvoje dětí. Chceme na to jít tak, že se budeme snažit ve významné části společnosti měnit pochopení cílů, obsahu, forem, průběhu a nástrojů vzdělávání dětí a napomáhat žádoucím změnám tak, aby děti a mladí lidé byli dobře (lépe) připraveni prožít dobrý a spokojený život v druhé polovině 21. století.“

Respektovat a být respektován

Základním východiskem našeho působení je přesvědčení, že z postoje respektu a úcty se odvíjí vše ostatní – v rodině, ve škole, v mezilidských vztazích vůbec. Hlavní naší činností je lektorování kurzů, především kurz Respektovat a být respektován.

Koventina | Vztahy v rodině, škole a firmě

„Věříme, že klíčem k spokojenějšímu životu jsou demokratické vztahy, založené na vzájemném respektu a úctě. Sami se snažíme tento nový přístup integrovat do svých životů a podpora ostatních lidí na této cestě se stala smyslem našeho konání. Respektující vztahy k sobě, k druhým i prostředí, ve kterém žijeme, proměňují kvalitu našeho života. Budoucnost patří odpovědné svobodě.“

SmartEmailing

SmartEmailing představuje inteligentní nástroj pro efektivní email marketing. Pomůže vám získat nové zákazníky a těm stávajícím opakovaně prodávat. Jak? Umožní vám sbírat kontakty na potenciální zákazníky přímo z webu, odesílat pěkné kampaně s pomocí připravených šablon, nastavit proces komunikace na automat a zobrazí vám přehledné statistiky, ve kterých uvidíte, kdo kliká a čte vaše emaily.

Bio Racio

Ráj vitamínů, zdravé výživy a přírodní kosmetiky. Specializují se na prodej vitamínových doplňků stravy, minerálů, bio potravin, sportovní výživy, drogeristického zboží, kosmetiky a dalších produktů, které neodmyslitelně patří ke zdravému životnímu stylu.

Brána k dětem

Brána k dětem je firma se sedmiletou tradicí. Jejím posláním je šíření osvěty v oblasti přirozeného a ekologicky šetrného způsobu života celé rodiny, který vede k podpoře zdraví, pěkných vztahů a životní spokojenosti. Zaměřuje se při tom zejména na počátek života, tedy na péči o ty nejmenší. Brána k dětem provozuje internetový obchod a kamenné prodejny v Praze a v Brně s ekologickými, lokálními bio-produkty z oblastí EKOdítě, EKOmóda a EKOdomov.