Alfie Kohn

Alfie Kohn je americký autor, pedagog a přednášející, který se specializuje na oblast vzdělávání, rodičovství a chování člověka. Kohn je známý svými kritickými názory na současný systém vzdělávání, konkurenci, odměny a tresty. Je zastáncem konstruktivistického přístupu k výuce, který klade důraz na aktivní účast žáků, spolupráci a individuální potřeby. Kohn napsal řadu knih, mezi něž patří "Punished by Rewards" (1993), "No Contest: The Case Against Competition" (1992), "The Homework Myth" (2006) a "The Schools Our Children Deserve" (1999). V těchto knihách se zaměřuje na problémy, které věří, že jsou spojeny se soutěživostí, hodnocením výkonu a používáním odměn a trestů jako motivačních nástrojů.

Pět důvodů proč už neříkat „Šikulka!“

POZNÁMKA: Zkrácená verze tohoto článku byla publikována v časopise Rodiče v květnu 2000 pod názvem „Závisláci na pochvale“. Detailnější rozbor témat zmiňovaných ve článku níže – a také obsáhlý seznam citací relevantních vědeckých prací – najdete v knihách Potrestáni odměnou (Punished by Rewards) a Bezpodmínečné rodičovství. Pro přečtení tohoto článku ve španělštině klikněte zde. Ať...

Argumenty proti domácím úkolům

Jsem přesvědčen o tom, že výchozím stavem by mělo být „žádné domácí úkoly“. Jinými slovy, úkoly na večery pracovních dnů (natož na víkendy nebo na prázdniny) by měly být ospravedlněné případ od případu. Protože většinu domácích úkolů nelze odůvodnit, někteří učitelé, a dokonce celé školy s jejich zadáváním úplně přestaly – se skvělými...