Jana Kozlová

Jsem maminka jednoho skoro šestiletého unschoolera, který má dvojí národnost (francouzskou a českou), a protože žijeme tak nějak na rozhraní dvou zemí, sleduji a porovnávám vývoj právního rámce v obou zemích ve vztahu k právům dětí, svobodě ve vzdělávání i jinde. Kromě toho se zajímám o to, jakým způsobem se formuje a rozvíjí lidský mozek, a které faktory na něj působí, co ovlivňuje učení a rozvoj emoční inteligence. Organizuji semináře okolo témat emoční inteligence, nenásilná komunikace, řešení konfliktu, komunikace s dětmi apod. Snažím se o šíření povědomí o negativním vlivu násilí na vývoj lidského mozku, dopadu komunikace mezi dítětem a osobami okolo něj na formování osobnosti a změnu s tím související legislativy.

Proč Francie od prosince zakazuje dávat dětem na zadek?

22. prosince 2016 vešel ve Francii v platnost zákon, který zakazuje jakékoliv násilí na dětech, ať už psychické nebo fyzické. Násilí je definováno jako ponižující nebo degradující jednání, jehož cílem je způsobit bolest nebo nepohodlí za účelem změny nebo zastavení „nežádoucího“ nebo „nesprávného“ chování. Co to znamená v praxi? Znamená to, že děti mají...