Katarína Grenčíková

Pre dobro všetkých…

Jedného dňa sa ľudia rozhodli, že všetky zvieratá, ktoré lovia iné zvieratá, sú nemorálne a zlé, a treba ich prevychovať na rastlinnú stravu. Začali vymýšľať rôzne metódy, ako dravce motivovať k rastlinnej strave, ako ich naučiť všetky zásady, aby im nechýbali žiadne živiny, učili ich poznávať jedlé rastliny a kde ich hľadať, a keď už...