Komentáře jsou vypnuty na tento post

Úředníci z Ministerstva školství jsou součástí establishmentu, jsou to konzervativní lidé, nehledě na to, která strana je právě u moci. Obávají se změn, zvláště když požadavek na změny přichází ze strany zastánců svobody pro děti. Svobody, která by později mohla být nebezpečná, protože by mohla začít zpochybňovat celou ideu paternalismu a vnější autority.

Úředníci z Ministerstva školství jsou součástí establishmentu, jsou to konzervativní lidé, nehledě na to, která strana je právě u moci. Obávají se změn, zvláště když požadavek na změny přichází ze strany zastánců svobody pro děti. Svobody, která by později mohla být nebezpečná, protože by mohla začít zpochybňovat celou ideu paternalismu a vnější autority.

mm

Jiří Košárek

Svoboda, vzájemný respekt, důvěra a komunikace jsou pilíře, na kterých by měly stát všechny mezilidské vztahy, a hlavně vztahy mezi dítětem a dospělým. Pokud aplikujeme tyto základní principy na oblast vzdělávání dětí, získáme úplně jiný pohled. Vzejde nám z toho svobodné, přirozené vzdělávání, které je diametrálně odlišné od v současnosti převažujícího modelu, tedy zkostnatělého státního školství. Po dokončení Vysoké školy ekonomické jsem si toto všechno uvědomil a v březnu roku 2012 jsem založil tuto stránku.