Komentáře jsou vypnuty na tento post

Každá matka z kmene Gikuyu v Keni ví, že s úkolem pro dítě počkáš, dokud neuvidíš, že je na to připravené. Jakýkoli otec z kmene Baiga v lese Indie ví, že pokud dítě něco zkouší a pak se odvrátí, necháš ho být, protože se vrátí a zkusí to znovu později. Jakýkoli starší z kmene Yup’ik ví, že se malé děti učí lépe z příběhu než z přednášky, z praktických zkušeností lépe než z přímých instrukcí. Každý rodič z kmene Fore z Papuy-Nové Guiney ví, že děti se někdy nejlépe učí tím, že napodobují starší děti, nikoliv vyučováním dospělými.

Každá matka z kmene Gikuyu v Keni ví, že s úkolem pro dítě počkáš, dokud neuvidíš, že je na to připravené. Jakýkoli otec z kmene Baiga v lese Indie ví, že pokud dítě něco zkouší a pak se odvrátí, necháš ho být, protože se vrátí a zkusí to znovu později. Jakýkoli starší z kmene Yup’ik ví, že se malé děti učí lépe z příběhu než z přednášky, z praktických zkušeností lépe než z přímých instrukcí. Každý rodič z kmene Fore z Papuy-Nové Guiney ví, že děti se někdy nejlépe učí tím, že napodobují starší děti, nikoliv vyučováním dospělými.

mm

Jiří Košárek

Svoboda, vzájemný respekt, důvěra a komunikace jsou pilíře, na kterých by měly stát všechny mezilidské vztahy, a hlavně vztahy mezi dítětem a dospělým. Pokud aplikujeme tyto základní principy na oblast vzdělávání dětí, získáme úplně jiný pohled. Vzejde nám z toho svobodné, přirozené vzdělávání, které je diametrálně odlišné od v současnosti převažujícího modelu, tedy zkostnatělého státního školství. Po dokončení Vysoké školy ekonomické jsem si toto všechno uvědomil a v březnu roku 2012 jsem založil tuto stránku.