Komentáře jsou vypnuty na tento post

Instituce mají většinou při svém založení různé vysoké, humanistické cíle. Ale někdy se stane, že odejdou ti lidé, kteří původně ty ideály a cíle měli, přijdou jiní lidé, cíle časem zmizí a zůstane jen prostor, jen ta budova a její pravidla. Jak píše sociolog Goffman, v tu chvíli vzniká totální instituce. To je nebezpečí, které hrozí každému systému.

Instituce mají většinou při svém založení různé vysoké, humanistické cíle. Ale někdy se stane, že odejdou ti lidé, kteří původně ty ideály a cíle měli, přijdou jiní lidé, cíle časem zmizí a zůstane jen prostor, jen ta budova a její pravidla. Jak píše sociolog Goffman, v tu chvíli vzniká totální instituce. To je nebezpečí, které hrozí každému systému.

mm

Jiří Košárek

Svoboda, vzájemný respekt, důvěra a komunikace jsou pilíře, na kterých by měly stát všechny mezilidské vztahy, a hlavně vztahy mezi dítětem a dospělým. Pokud aplikujeme tyto základní principy na oblast vzdělávání dětí, získáme úplně jiný pohled. Vzejde nám z toho svobodné, přirozené vzdělávání, které je diametrálně odlišné od v současnosti převažujícího modelu, tedy zkostnatělého státního školství. Po dokončení Vysoké školy ekonomické jsem si toto všechno uvědomil a v březnu roku 2012 jsem založil tuto stránku.