Komentáře jsou vypnuty na tento post

Lidé mi často říkali, nervózně a zlostně, že necháme-li děti, aby se učily, co chtějí, stanou se úzce specializovanými odborníky na statistiky baseballových odpalů a podobné prkotiny. Tak to není. Mnoho dospělých dělá toto; univerzity jsou malé pevnosti plné lidí uměle omezujících učení. Ale zdravé děti, stále zvědavé a nebojácné, se neučí tímto způsobem. Jejich učení je neuzavírá; vede je do života a mnoha směry. Každá nová věc, kterou se naučí, je přivede k dalším a dalším novým, které je třeba se naučit. Jejich zvědavost roste z toho, čím je živena. Naším úkolem je udržovat ji v dobrém stavu „stravou“.

Lidé mi často říkali, nervózně a zlostně, že necháme-li děti, aby se učily, co chtějí, stanou se úzce specializovanými odborníky na statistiky baseballových odpalů a podobné prkotiny. Tak to není. Mnoho dospělých dělá toto; univerzity jsou malé pevnosti plné lidí uměle omezujících učení. Ale zdravé děti, stále zvědavé a nebojácné, se neučí tímto způsobem. Jejich učení je neuzavírá; vede je do života a mnoha směry. Každá nová věc, kterou se naučí, je přivede k dalším a dalším novým, které je třeba se naučit. Jejich zvědavost roste z toho, čím je živena. Naším úkolem je udržovat ji v dobrém stavu „stravou“.

mm

Jiří Košárek

Svoboda, vzájemný respekt, důvěra a komunikace jsou pilíře, na kterých by měly stát všechny mezilidské vztahy, a hlavně vztahy mezi dítětem a dospělým. Pokud aplikujeme tyto základní principy na oblast vzdělávání dětí, získáme úplně jiný pohled. Vzejde nám z toho svobodné, přirozené vzdělávání, které je diametrálně odlišné od v současnosti převažujícího modelu, tedy zkostnatělého státního školství. Po dokončení Vysoké školy ekonomické jsem si toto všechno uvědomil a v březnu roku 2012 jsem založil tuto stránku.