Svobodná škola – vzdělávací cesta do světa, který přichází

Event details

  • Sobota | 1. April 2017
  • 22:00
  • CEVRO Institut, Jungmannova 28/17

Koupit vstupenku – 900 Kč

Celodenní seminář se zakladateli partnerských škol: izraelské školy Sudbury Democratic School Jerusalem a české školy Donum Felix. O své zkušenosti se založením a životem školy postavené na svobodě a odpovědnosti dětí se podělí následující lektoři:

Eudice Ben Or a Ricky Ben Or – zakladatelé a pedagogové z demokratické Sudbury školy v Jeruzalémě
Lucie Dobešová a Vladimír Dobeš – zakladatalé a pedagogové z demokratické školy Donum Felix
Maya Gvili – absolventka Sudbury školy v Jeruzalémě, dobrovolnice ve škole Donum Felix
Jakub Václavovič – pedagog ve škole Donum Felix

Program:

Cílem semináře je sdílet hlubší zkušenost se zakládáním a fungováním svobodných / demokratických škol. Základní charakteristiky těchto škol budou ilustrovány na konkrétních příbězích a zkušenostech Sudbury Democratic School Jerusalem z Izraele a školy Donum Felix z České Republiky.

8:30 Registrace

9:00: Začátek semináře, představení Svobody učení, SDS Jerusalem, Donum Felix a lektorů.

9:20: Proč potřebujeme svobodu vzdělávání v dnešním světě? Jaké faktory mění pohled na vzdělávání? Proč je dnes tak těžké si v diskusi o vzdělávání vzájemně porozumět? Diskuze.

10:30: Přestávka. Káva, čaj, občerstvení.

11:00: Jak funguje demokracie ve škole, ve které mají děti i dospělí stejný hlas? Jak se mění způsob vytváření pravidel a jak se vyvíjí jejich dodržování? Jak se vyvíjí přijímání rozhodnutí a řešení konfliktů? Jak vypadá setkání shromáždění školy a jak funguje výbor na ochranu práv? Může roli tohoto výboru při řešení konfliktů nahradit mediace? Diskuze.

12:30: Oběd. Na výběr bude jídlo pro masožravce, vegetariány i vegany.

13:30: Jak se učí děti ve svobodné / demokratické škole? Jak vypadá místo pro učení? Jaká je zkušenost se spontánním věkovým mícháním a jak se vyvíjí v čase? Jak probíhá inkluze? Vyskytuje se v těchto školách šikana? Jaká je role IT technologií? Lze se ve škole vzdělávat pouze na základě vnitřní motivace? Jaká je zkušenost s příchodem dětí z jiných typů škol a naopak? Jaká je zkušenost absolventů školy a jaké je jejich uplatnění v životě? Diskuze.

Jaká je role učitele ve svobodné / demokratické škole? Jaké jsou zkušenosti se získáváním vhodných učitelů? Jaká je role rodičů? Jak se vyvíjí komunikace s nimi? Jakým způsobem škola přijímá nové děti? Diskuze.

15:00 Přestávka. Káva, čaj, občerstvení.

15:30: Jaká je zkušenost se založením a provozováním svobodné / demokratické školy? Čeho se přitom vyvarovat a co naopak neopomenout? Diskuze.

Jak je zkušenost svobodných / demokratických škol využitelná v jiných typech škol? Jaká může být role svobodných / demokratických škol ve vývoji vzdělávání? Jaká je vize vzdělávání? Diskuze.

17:00 Závěr.

Co je demokratická škola typu Sudbury?
Demokratické/svobodné školy fungují na bázi plné důvěry v děti a jejich schopnosti. Děti/studenti jsou v rovnocenném postavení s dospělým, učení probíhá na základě odpovědnosti dětí a studentů a jejich vnitřní motivace. Děti a studenti se podílejí rovným dílem s dospělými na tvorbě pravidel i na jejich dodržování, významným způsobem organizují chod školy. Učení je dobrovolné a probíhá především ve věkově smíšených skupinách.

O Sudbury Democratic School Jerusalem
Svobodná škola, která má 140 dětí a studentů ve věku 5 – 18 let a je v provozu už šestnáctým rokem. Sudbury Jerusalem je považována za jednu z nejlépe fungujících Sudbury škol. Mj. je opakovaně vyhodnocována jako škola s nejmenším podílem školního násilí v Izraeli.

O ZŠ Donum Felix
Donum Felix je „učící se škola“, která se snaží tvořit svoji vlastní podobu svobodného vzdělávání v našich podmínkách. Škola má 30 dětí ve věku 6 – 15 let, funguje druhým rokem a momentálně sídlí v Buštěhradu poblíž Kladna.

Co je SvobodaUčení.cz?
SvobodaUčení.cz je nezisková organizace založená v roce 2012. Zaměřujeme se na šíření informací o svobodném vzdělávání, svobodných a demokratických školách a unschoolingu. Propojujeme lidi s podobnými názory na vzdělávání a pořádáme různé akce, jako například setkání, semináře, konference, letní a zimní pobyty, spoluvydáváme knihy.

V čem jsme unikátní?
SvobodaUčení.cz se jako jediná organizace v ČR dlouhodobě a systematicky zabývá propagací svobodných způsobů vzdělávání s důrazem na informální učení. Před založením našeho webu neexistovaly v ČJ téměř žádné informace o svobodných a demokratických školách a unschoolingu. Filozofie svobodného vzdělávání je založená na respektu k dítěti jako plnohodnotné lidské bytosti, na vzájemné úctě a dobrovolnosti, bez manipulace a vnější uměle nastolené autority. Věříme, že každý člověk vč. dětí je zodpovědný za rozhodování o sobě a svém procesu učení.

V ceně vstupenky je voda k dispozici po celý den.

Na místě bude k zakoupení po celý den catering, káva i čaj, vše „home made“ a výborné kvality. Na výběr bude jídlo pro masožravce, vegetariány i vegany.

Workshop bude simultánně překládán pomocí FM vysílání, které lze naladit na kapesním FM rádiu nebo na mobilním telefonu s FM přijímačem (pokud si nejste jisti, jestli váš telefon tuto funkci obsahuje, můžete to vyhledat např. zde).