Základní členství ve spolku SvobodaUčení.cz – 1500,-/rok

Kromě dobrého pocitu z podpory a zapojení se do činnosti Svobody učení získáte:

Mám zájem o základní členství

VIP členství ve spolku SvobodaUčení.cz – 3000,-/rok

Kromě dobrého pocitu z podpory a zapojení se do činnosti Svobody učení získáte vše jako v základním členství plus:

 • Možnost vkládat profil do mapy
 • VIP večeře 1x ročně
 • Film Class Dismissed s CZ titulky
 • Tištěného Průvodce svobodou učení (připravujeme)

Mám zájem o VIP členství

Členství v Asociaci svobody učení pro organizace – 3000,-/rok

Kromě dobrého pocitu z podpory a zapojení se do činnosti Svobody učení získáte:

 • Přístup do uzavřené facebookové skupiny pouze pro členy spolku
 • Možnost sdílení akcí vaší organizace na facebookové stránce Svobody učení
 • E-book Průvodce svobodou učení + videokomentáře (FAQ) ke každé z jednotlivých kapitol
 • Tištěného Průvodce svobodou učení (připravujeme)
 • Pravidelný newsletter 1x měsíčně
 • Vstup na podpůrné skupiny “Anonymní unschooleři” (4x ročně)
 • Vstup na “Legislativní skupinu SU” (4x ročně)
 • Přístup do uzavřené sekce webu
 • Možnost vkládat profil do mapy
 • Sleva 20% na Letní akademii skupinek pro děti na IV (připravujeme)
 • Legislativní poradenství – 1 konzultace zdarma
 • Právní poradenství – 1 konzultace zdarma
 • Účast na členské schůzi spolku + SU párty 1x ročně
 • Film Class Dismissed s CZ titulky

Mám zájem o členství pro organizace

 

 

Reference:

Jana Nováčková

spoluautorka přístupu Respektovat a být respektován

Ve školství se často postupuje málo efektivním způsobem vylepšování toho, co je ve své podstatě nefunkční, ne-li přímo škodlivé. Projekt SvobodaUčení.cz přináší informace o jiném paradigmatu vzdělávání. Model školy Sudbury Valley je pro mne vizí vzdělávání budoucnosti, kdy dítě bude mít šanci maximálně zužitkovat svoje jedinečné vlohy a tím, že si samo bude řídit své učení (resp. mu bude dovoleno, aby poslouchalo svůj unikátní vnitřní vývojový program) bude také růst osobnostně ve svobodného člověka. Zatím je tyto pro mnohé šokující informace třeba co nejvíc šířit, aby se dostaly do povědomí co nejvíce lidí. Na našich kurzech Respektovat a být respektován se rodiče často dotazují na školy, které vyučují v respektujícím demokratickém duchu. Potom, co se dozvěděli, se jim už nechce dávat své děti do tradiční školky a školy. Často jim pak pro další informace doporučuji webové stránky www.svobodauceni.cz.

Tomáš Hajzler

www.tomashajzler.com

Dítě se moc – pro život – prospěšného nenaučí, pokud nemá svobodu se učit to, co ho zajímá způsobem, který je mu vlastní. A dítě, které se naučí spíše ty neprospěšné věci, potom nikdy nemůže přispět k tomu, aby naše společnost byla zdravá a šťastná. Díky bohu, že jsou tu iniciativy jako SvobodaUčení.cz, které ukazují směr.

Ondřej Šteffl

ředitel společnosti Scio

Školství potřebuje změnu. Proto jsme ve Sciu začali rozvíjet program paralelního vzdělávání. Vítám každou další rozumnou iniciativu, která upozorňuje na problémy současného systému. S projektem SvobodaUčení.cz jsme společně vydali knihu esejů psychologa Petera Graye. Důraz na svobodu v přístupu ke vzdělávání je tím, co nás spojuje.

Více referencí zde