(For English version see the Google translation of this page.)

Naše pobyty nejsou běžnou nabídkou rodinné dovolené otevřené komukoli, kdo je ochoten zaplatit. Jde o specifický formát setkání příznivců sebeřízeného vzdělávání, což je zároveň jeho hlavní náplň – tedy nikoli program konkrétních aktivit.

Hlavním úkolem nás organizátorů je pečovat o atmosféru prostředí, ve které mají děti i dospělí příležitost odhalovat a hledat své já a bez obav být sami sebou.

Kdo přijede na Pobyt se Svobodou učení, bude mít naši důvěru. Nebudeme rozhodovat o jeho čase. Nebude k ničemu nucen, nevyžádaně edukován, hodnocen ani poměřován. Budeme respektovat jeho životní styl se vším, co k němu patří. Ale vyžadujeme, aby stejně tak respektoval i on ostatní. V tomto tkví naše role. Jako organizátoři máme proto poslední slovo v tom, koho na náš pobyt přijmeme a koho ne.

Jistě může dojít k mnoha situacím, kdy na sebe budou potřeby jednotlivců a jejich jednotlivá přání nějak narážet. To je normální a žádoucí, protože to chápeme jako skvělou příležitost pro celé společenství učit se hledat konsensus a obecně pilovat slušnou a otevřenou komunikaci. Pokud se například někdo rozhodne celou noc nespat, není potřeba ho nabádat, proč by spát měl – jediné, co budou mít situací dotčení k řešení je, jak tím případně nenarušit spánek toho, kdo se spát rozhodl a je rušen.

Naše vnímání etiky vychází z tzv. principu neagrese (NAP – non-aggression principle). Neznáte-li jej, přečtěte si prosím jeho definici zde.

V souladu s principem neagrese neregulujeme ve Svobodomu soukromé vlastnictví (např. technologie), pokud jeho používání nezasahuje do (sebe)vlastnictví ostatních.

Kdyby si kdokoli s nějakou situací nevěděl rady sám, jsme tu pro něj – kdykoli se na nás může obrátit s prosbou o pomoc (radu, zásah, mediaci).

Na každém pobytu vždy naplánujeme jeden sdílecí večer pro otázky ohledně soužití ve Svobodomě.

Zajištění bezpečného prostředí ve smyslu nenásilí a tolerance k odlišnostem a různorodým potřebám všeho druhu je hlavním cílem pobytu, kterého se společně zúčastníme. Těšíme se na všechny nové výzvy a učení se od sebe navzájem.