Dana Zückerová

Svobodu učení jsem podpořila, protože se ztotožňuji s jejími názory. Jsou mi víc než blízké, takto se snažím žít se svými dětmi, aniž bych věděla, že něco jako svoboda učení existuje. Bohužel mé děti musí pro nesouhlas otce (názorově se lišíme) nastoupit do státní školy, ale ani to mě nepřivádí k tomu, abych svůj názor na vzdělání dětí změnila, naopak, proto bych vás chtěla i nadále podporovat, a také se od vás učit :-), abych mohla tento názor na vzdělání rozsévat mezi lidi. Nejsem moc komunikativní tip, proto se dívám na vaše videa, besedy atd., abych se zdokonalila. Pokud mi napíšete, jak svobodu učení ještě více podpořit, budu ráda. Přeji hodně síly a vytrvalosti ve vašem úsilí.

Svoboda v učení nebo v poznávání světa je pro mě a mé děti zásadní. Přináší nám uspokojení, vyrovnanost a harmonii v našem životě. Učení je pro nás běžná, neformální a nenucená denní činnost. Proto jsem ráda, že existujete a plně vás podporuji.