Ivana Málková


Se zájmem sleduji FB stránku projektu SvobodaUčení.cz. Tento prostor nabízí pestrou škálu článků, videí a názorů z oblasti vzdělávání. V roce 1991 jsem se skupinou rodičů a pedagogů založila první soukromou základní Školu Hrou a dvacet prožívala roli učitelky, ředitelky a majitelky. V době našich začátků neexistoval internet a nebyla k dispozici žádná literatura, ze které by bylo možné se dozvědět o formách vzdělávání ve světě. Učili jsme podle srdce a intuitivně tvořili „nové“ formy vzdělávání ve světě již dávno objevené a užívané. Cena šíření informací o různých modelech a názorech na vzdělávání je nevyčíslitelná. Jednou z cest k proměně přístupu ke vzdělávání v našich školách je podle mne inspirace rozličnými formami vzdělávání. Setkávám se s mnoha učiteli z „běžných“ škol, kteří ze strany žáků pozorují nezájmem o učivo. Brzdí je strach, že když nezajistí na prvním místě kázeň a vynikající výkon, bude to považováno za jejich selhání. Hledají inspiraci, podporu a cestu ke změnám. Mnozí z nich neumí anglicky. Proto je skvělé, že se projekt SvobodaUčení.cz věnuje nejen „sběru“ zajímavostí, ale že zajišťuje i jejich překlad. Projekt SvobodaUčení.cz má moji podporu a obdiv.