Karel Machala

SvobodaUčení.cz je pro mne světýlkem svobody, které má potenciál měnit svět k lepšímu. Vzdělávání násilím nefunguje, někdy i bolí. Centralizované vzdělávání podle jedné šablony brzdí rozvoj dětí a je neefektivní jako vše, co řídí stát. Skončí podobně jako centrálně plánovaná ekonomika, protože má podobné výsledky. Děti se přirozeně rády vzdělávají samy, pokud je jim umožněno pohybovat se v prostředí, kde se hrou učí to, co potřebují a co je přitahuje. Zažil jsem to se svými dětmi před dosažením školního věku – naučily se mj. úplně samy svojí hrou plynně číst, psát i počítat. Svoboda učení a tisíce různých způsobů získávání vědomostí jednou budou běžné. Průkopnického úsilí lidí kolem SvobodaUčení.cz si velmi vážím a držím jim palce.