Logan LaPante – O vzdělávacím systému a hackschoolingu

Proč školy neučí jak být šťastný a zdravý?