Sir Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání!

Sir Ken Robinson v tomto trefném, zábavném příspěvku navazuje na svou skvělou řeč z roku 2006. Zabývá se radikální přeměnou standardizovaných škol do učení na míru – vytvořením podmínek, ve kterých může vzkvétat vrozené dětské nadání.