Open Connections – budoucnost vzdělávání

Open Connections je ukázkou prostředí, ve kterém mají děti svobodu následovat své zájmy a učit se to, co je opravdu zajímá.