Peter Gray představuje Alianci pro sebeřízené vzdělávání

Více na https://self-directed.org/