Sir Ken Robinson – Zmena paradigmy vzdelávania

Už takmer klasická prednáška Sira Kena Robinsona o zmene paradigmy vzdelávania na pôde RSA –https://www.thersa.org/ so skvelými ilustráciami.