Škola demokracie?

Dokument z roku 1997, který ukazuje absurdnost klasického školského systému.

Zapomenutý dokument z roku 1997, který ukazuje absurdnost klasického školského systému. Záběry přímo ze tříd a rozhovory jak s dětmi, tak s učiteli se snaží ukázat, že tradiční školy jsou založeny na totalitním systému, kde žáci nemají žádná práva a musejí se podřídit autoritě učitele. Naproti tomu jsou učitelé a děti z alternativních škol, které se spíše blíží demokratickému systému, kde jsou si všichni rovni a kde je k dětem přistupováno s respektem.