Jak vidíme sebeřízené vzdělávání – Akilah S. Richards

Akilah S. Richards a Laura Kriegel z Aliance pro sebeřízené vzdělávání vysvětlují unschooling, svobodné/demokratické školy, vzdělávací centra a další.

Připojte se k Alianci na adrese https://www.self-directed.org