„Naprosto musíme směřovat k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, svoboda náboženská a svoboda občanská. Svoboda, tvrdím, je nejskvělejší lidský statek, stvořený spolu s člověkem a od něho neodlučitelný, pokud není člověku souzeno zahynout …“ (J. A. Komenský, Všenáprava)

Programové prohlášení:

 • Asociace prosazuje práva dětí na svobodný rozvoj a na sebeurčení, včetně autonomního vzdělávání, založeného na vnitřní motivaci. Stejně tak prosazuje přednostní právo rodičů zvolit si druh vzdělání, které má být poskytnuto jejich dětem, tedy zajišťovat vzdělání svých dětí ve shodě s jejich náboženským, filozofickým a pedagogickým přesvědčením. To vše v souladu s Listinou základních práv a svobod, a proto bez kriminalizace těch, pro které je takovýto přístup k dětem jasnou volbou.
 • Asociace poskytuje podporu a zázemí pro vznik a rozvoj svobodných vzdělávacích iniciativ navazujících na tradice zahraničních svobodných a demokratických škol, teorie unschoolingu, autoregulovaného učení, odškolení, flexischoolingu, postpedagogiky, hybridní pedagogiky a dalších, které v praxi vyžadují úplnou možnost svobodné volby, nenásilí a dobrovolnosti, stejně jako co nejméně omezující vliv autoritativně stanovených vzdělávacích rámců i uměle a direktivně nastolených autorit.
 • Asociace v rovnoprávném dialogu s odpovědnými institucemi prosazuje zájmy svobodného přístupu ke vzdělávání a vytváří vhodné legislativní podmínky, vedoucí k ukotvení svobodných škol v právním řádu České republiky, potažmo celkovému obohacení diverzity vzdělávací nabídky u nás.
 • Asociace si bere za cíl měnit vzdělávací paradigma směrem k principům svobodného učení.
 • Myšlenka, že děti vyrůstají ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít jejich potenciál, je pro veškerá snažení Asociace nosná. Svoboda, respekt, důvěra a komunikace jsou pilíře, na kterých by měly potažmo stát všechny mezilidské vztahy vyspělé společnosti. Asociace má za to, že běžně uplatňované postupy ve výchově a vzdělávání je potřeba nahradit takovými, které povedou ke zrovnoprávnění dětí a umožní jim prožít skutečně smysluplný, plnohodnotný a spokojený život ve společnosti, jejímiž budou aktivními a kompetentními spolutvůrci.

Hlavní činnosti Asociace:

 • prosazuje zájmy svobodného vzdělávání v legislativní oblasti;
 • je partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Výboru petičního, pro lidská práva, výchovu a vzdělávání, mládež, tělovýchovu a kulturu, Senátu Parlamentu České republiky, Národní rady pro vzdělávání a dalších subjektů v otázkách svobodného vzdělávání;
 • spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi a vládními i nevládními institucemi v České republice i v zahraničí, podporuje vzájemnou výměnu informací a komunikaci mezi asociacemi, veřejností, státní správou a samosprávou;
 • koordinuje postupy členských organizací při realizaci strategických záměrů ve svobodném vzdělávání a prosazuje je, zastřešuje ostatní organizace zabývající se alternativními způsoby vzdělávání,
 • usiluje o členství v národních a mezinárodních organizacích a podporuje sebevzdělávání svých členů;
 • informuje širokou veřejnost o možnostech a výhodách svobodného vzdělávání; poskytuje a zprostředkovává jí poradenskou a metodickou pomoc v této oblasti.

 

Proč chceme změnit legislativu:

 

Členství v Asociaci pro organizace – 3000,-/rok

Kromě dobrého pocitu z podpory a zapojení se do činnosti Svobody učení získáte:

 • E-book Průvodce svobodou učení + videokomentáře (FAQ) ke každé z jednotlivých kapitol
 • Tištěného Průvodce svobodou učení (připravujeme)
 • Pravidelný newsletter 1x měsíčně
 • Vstup na podpůrné skupiny “Anonymní unschooleři” (4x ročně)
 • Vstup na “Legislativní skupinu SU” (4x ročně)
 • Přístup do uzavřené sekce webu
 • Možnost vkládat profil do mapy
 • Sleva 20% na Letní akademii skupinek pro děti na IV (připravujeme)
 • Legislativní poradenství – 1 konzultace zdarma
 • Právní poradenství – 1 konzultace zdarma
 • Účast na členské schůzi spolku + SU párty 1x ročně
 • Film Class Dismissed s CZ titulky (připravujeme)

Mám zájem o členství pro organizace

Kontakty

Anna Třešňáková, Michal Kandler, Judita Kapicová, asociace@svobodauceni.cz