mm

Missy Willis

Missy Willis, vystudovala pedagogiku, je Unschoolingovým a Respektujícím rodičem dvou dětí, tvůrcem blogu Let'em Go Barefoot, kde publikuje o problémech souvisejících se sociální, emoční a fyzickou pohodu dětí a rodin.

Uzdravená lidskost

Jeho oči říkaly, co chtělo křičet jeho srdce: „Tak jsem hotov s tímto nesmyslem!“ Podíval se na mě, když jsem si znovu pročítala zadání jeho domácího úkolu. Snažila jsem se působit povzbudivě a znít pozitivně, přestože jsem přesně věděla, jak se cítí, ale namísto soucitu jsem spřádala síť z frází: „Pojďme do toho!...