Veronika Tulef

Člověk se rodí a začíná svůj život jako čistá, nekonečně vynalézavá a tvořivá bytost, schopná přizpůsobit se všemu, co jí přinese zítřek. Jeho největší chyba byla, že se rozhodl sám sebe zotročit a vystavět hradby, které ho dělí od jeho vlastní podstaty a neomezeného potenciálu. Mnohokrát je nám sdělováno, že za nás zodpovídají jiní. Je to lživá iluze vytvořená systémem, který si dělá nárok na náš život. V čele s povinnou školní docházkou, která není ničím jiným, než vězením, mrzačícím sebedůvěru, podkopávajícím vlastní identitu a zodpovědnost, ničícím budoucí osudy tisíců nevinných lidí. Každý člověk, s omezenými možnostmi, v omezeném světě, převzal za svůj život zodpovědnost ve skutečnosti už ve chvíli, kdy se sám poprvé nadechl a nebude, ani nemůže tomu být jinak až do jeho smrti. Nepřeji si státem nařízený školský systém. Nepřeji si suverénní stát. Přeji si suverénní život. Už jenom proto, že kdykoliv dojde na lámání chleba, nebude tou poslední institucí, na kterou bude možné se v nouzi obrátit, státní orgán, ale jedině naše vlastní lidskost, soucit a svědomí.

Co nám virus ukázal o státním školství

Současná krize nám, mimo všechny neblahé důsledky, ukázala i nesmírnou závislost populace na systému povinné školní docházky. Ve chvíli, kdy si organismus vytvoří příliš velkou závislost na nějaké substanci, byť sebevíc toxické a devastující, její nárazové odstranění pak velmi pravděpodobně způsobí kolaps celého organismu. V takové chvíli již není okamžitý návrat k přirozenému stavu...

Investice do vzdělání

Velmi často se ve společnosti diskutují platy učitelů. Jedna skupina lidí se kloní k tomu, že si za svou práci zaslouží víc peněz. Druhá skupina je toho názoru, že mají víc než dost a zvyšování mezd si za svůj chabý výkon nezaslouží. Zástupci z řad učitelů se pak ohánějí tím, aby si jejich...