Zatím žádné komentáře

Jak být maminkou, učitelkou a podnikatelkou zároveň – příběhy 3 žen

„Strašně ráda bych učila děti doma, ale já prostě musím pracovat!“ Rodiče dětí v domácím vzdělávání slýchají tato slova každou chvíli, ať už během náhodných debat na téma možností vzdělávání, anebo ještě častěji, když se jim přátelé nebo známí svěří, že běžná škola není zrovna ideální.

Nebudu lhát. Učit děti doma vyžaduje mnoho úsilí, pozornosti, času a ostražitosti, ale se zvyšujícím se počtem rodičů, kteří si mohou pracovní dobu přizpůsobit, dělí se o rodičovské povinnosti, využívají výhod práce na volné noze a hledají v nabídce alternativ ke klasické škole se domácí vzdělávání stává pro mnoho rodin reálnou cestou.

Tři maminky popsané níže zjistily, že podnikání je poměrně mocný nástroj k propojení domácí výuky, seberealizace v práci a dobrého finančního zázemí. Dobře zvládají komplikované plánování a celou řadu různorodých činností – stejně jako většina rodičů, kteří kromě rodiny mají i pracovní povinnosti.

Ovšem jako učitelky svých dětí tyto maminky v rámci svých podnikatelských záměrů ukazují, že naplňovat potřeby dětí a práce je možné zároveň.

Samantha

Samantha Barnes již dlouho oslavuje spojení jídla, rodiny a vzdělávání. Po vysoké škole pracovala jako učitelka na státní škole v Massachusetts a na soukromé škole v Californii a začala pro zábavu zkoušet učit své žáky na druhém stupni vařit. Postupně přidávala další nápady – narozeninové oslavy se společným vařením a kurzy jako mimoškolní aktivitu. Samantha nakonec zcela opustila zaměstnání, aby se mohla naplno věnovat svému rozrůstajícímu se podnikání. Přidala předškolní programy a sepsala metodiku výuky pro státní i soukromé školy po celém Los Angeles.

Její projekt se těšil velkému zájmu, ale byl omezený pouze na oblast, kde mohla být osobně, a to jí nestačilo. A tak v roce 2013, kdy do obliby přicházely „balíčky aktivit až do domu“, využila tohoto trendu a začala své recepty, kulinářské nástroje, nápady a postupy rozesílat rodinám, které se zapsaly k odběru po celé zemi. Po pěti letech má její společnost Raddish přes 20 000 měsíčních odběratelů, z nichž asi čtvrtinu tvoří právě rodiny vyučující děti doma. „Brzy jsme zjistili, že naše programy přitahují právě domškoláky“, říká Samantha. V roce 2014 byla poprvé na Konferenci domácího vzdělávání jako prodejce. „Moc jsem o domácím vzdělávání nevěděla“, vzpomíná. Ale za pár let, když se ukázalo, že běžná škola pro její vlastní dítě není to pravé, pochopila domácí výuku jako smysluplnou cestu.

„Moje dcera nejdříve chodila do Montessori školy“, říká, „pak ale šla na první stupeň do běžné školy a prožila příšerný rok. Věděli jsme, že musíme něco udělat.“

Samantha objevila volitelnou inovativní školu v blízkosti bydliště, která její dceři a následně i mladšímu synovi perfektně vyhovovala. Děti školu navštěvují dva dny v týdnu a zaměřují se na práci na projektech, zbylé tři dny pak tráví doma. Jedná se o školu Da Vinci, která kombinuje výhody volitelné státní školy se vstřícností vůči domácímu vzdělávání. Díky tomu se tento model rozšiřuje po celé Californii.

Forbes nedávno popsal školy Da Vinci jako zajímavé pro rodiče, kteří často vůbec neuvažovali o domácím vzdělávání: „Navzdory běžné představě, jak asi vypadá rodina s dětmi na domácím vzdělávání – kdy jeden z rodičů může být doma – mnoho rodin posílajících děti do Da Vinci tomuto vzorci neodpovídá a nachází vlastní cesty domácího vzdělávání, které vyhovují jejich konkrétním potřebám.“

Právě možnost využít hodiny pro domškoláky během týdne v rámci normálně fungující školy umožňuje Samantě věnovat se podnikání a realizovat to, čemu věří: udělat si prostor pro rodinu a pro péči o útulný domov. „Myslím, že velká část naší cesty k tomuto bodu bylo zapomenout vše, co jsme se kdy naučili o vzdělávání,“ říká Samantha. „Ve svém srdci věřím, že v následujících dvaceti letech dojde v naší zemi k dramatickému posunu ve způsobech vzdělávání a my jsme právě na začátku toho všeho.“

Shylanna

Shylanna Graham je celoživotní podnikatelka. Do podnikání se zamilovala v útlém mládí a během vysoké školy ho dovedla k dokonalosti, když založila několik úspěšných společností. Brzy poté, co se jí narodil syn, rozhodla se své pracovní aktivity omezit a zaměřit se na péči o něj a později ještě o jeho mladší sestru, přičemž brzy se přiklonila k domácímu vzdělávání. „Můj muž a já věříme v přirozené právo na svobodu a svobodnou vůli všech lidských bytostí, včetně dětí. Svoboda je hlavní důvod, proč jsme se rozhodli pro domácí vzdělávání. Pevně věříme, že by dětem mělo být umožněno následovat své talenty a zájmy. Měly by mít svobodu rozhodovat o svém vlastním učení“, říká Shylanna, která tíhne k unschoolingu neboli sebeřízenému vzdělávání.

Svoboda je také hlavní inspirace v jejím podnikání. Navzdory tomu, že byla zaneprázdněnou maminkou dvou domškoláků, cítila také potřebu nasytit svou podnikavost a vášeň pro obchod, takže nyní vede poradenskou společnost, která pomáhá ženám získat finanční nezávislost a maximálně využít jejich tvořivý potenciál v podnikání. “Rozběhla jsem vlastní společnost, protože jsem sama sobě zvládla vytvořit svobodný prostor, ale potkávám maminky, zvláště ty s dětmi v domácím vzdělávání, které zápolí s financemi, cítí se přetížené, chtějí s dětmi cestovat a mít více svobody samy pro sebe,“ říká. „Baví mě pomáhat jim realizovat jejich ekonomické cíle v podnikání.“

Pružnost domácího vzdělávání a podnikání umožňuje Shaylanně a její rodině hodně cestovat mimo jejich domov v Bostonu, začleňovat děti do jiných kultur, zprostředkovat jim různorodé zkušenosti a nechat je následovat vlastní zájmy.

Nejvyšší prioritou při úspěšném zvládání domácí výuky a vlastních podnikatelských záměrů je organizace. Klíčový je ale také systém podpory. Shaylanna čerpá podporu od svého muže a rodiny a také využívá služeb dvou místních vzdělávacích center, kam její starší syn částečně dochází.

Velká část Shaylannina uspokojení pramení z možnosti vidět ženy, jak objevují své talenty a dovednosti, které pak mohou nabídnout ostatním a tak využít svých kvalit k obživě. „Pozorovat své klientky, jak procházejí zásadními proměnami a vytváří svobodný prostor pro sebe i své rodiny, je prostě naplňující“, říká Shaylanna.

Nina

Když Nina Litovsky pracovala v běžném zaměstnání pro korporátní společnost, vždy snila o tom, že jednou zrealizuje vlastní podnikatelský záměr. V roce 2008, když čekala své první dítě, se rozhodla, že nastal ten pravý čas hodit pracovní dobu od osmi do čtyř za hlavu a nasměrovala svou energii do rodičovství a podnikání. O deset let a čtyři porody později Nina vede prosperující společnost Nina Interactive, která nabízí web-designerské služby profesionálním lékařským zařízením. Společnost vzešlá z drobných přivýdělků novopečené maminky nyní zaměstnává několik vývojářů a slouží velkému počtu klientů.

„Podnikání je jedna z mých niterných hodnot,“ říká Nina. „Je to pro mě otázka převzetí kontroly nad svým životem, je to získání síly a ekonomické nezávislosti. A také pomoc ostatním.“

Při svém podnikání na Floridě Nina také učí doma čtyři malé děti. Se svým mužem, který také podniká, chtěli dětem dát svobodu pěstovat jejich zájmy a rozvíjet talenty mimo běžnou třídu. Nina vysvětluje: “Neučíme se. Nemyslím si, že bychom měli čas a schopnost vést své podniky a k tomu řídit výuku dětí, učit je. Ale i kdybych nepodnikala, stejně bych je neučila. Unschooling/sebeřízené učení je varianta domácího vzdělávání, která odpovídá mým hodnotám.” Její děti se s podporou svých rodičů učí od lidí, z míst a věcí, které je obklopují, tak, jak je k tomu vedou jejich zájmy. Volnost v podnikání umožňuje Nině často brát děti na zajímavé aktivity a akce, vést dlouhé diskuze na různá témata, číst knihy a dívat se společně na filmy i videa z YouTube, navštěvovat muzea a jezdit k moři.

Významný faktor v Ninině úspěchu je schopnost přizpůsobit se měnícím se požadavkům její práce i rodiny, stejně tak schopnost věnovat se více různým věcem a vytěžit maximum z chvil klidu, kdy děti spí nebo si hrají. Využívá podpory manžela a předává úkoly, jak jen je to možné. „Dlouho jsme neměli nikoho, kdo by nám s dětmi pomohl,“ říká, „až nedávno jsme si najali chůvu na částečný úvazek, což mi samozřejmě také pomáhá. Také poslední dobou využíváme skoro denně úklidovou službu a tím získávám více času.“

Pro Ninu je unschooling a podnikání ideální kombinace. Nabízí to svobodu a více možností jak pro rodiče, tak pro děti a ty to také povzbuzuje k sebeřízení a vědomí, že se mohou spolehnout samy na sebe. „Chci děti inspirovat k podnikání,“ říká Nina, „takže doufám, že se učí tím, že mě pozorují.“


Přečtěte si také

  • Trápíte se vy i děti na distanční výuce?Trápíte se vy i děti na distanční výuce? A víte, že nemusíte?  Jde to i jinak.  Víte, že si můžete užívat společný čas bez on-line vyučování a nucení dětí k činnostem, které dělat nechtějí?  Domácí […]
  • Odměny a chválení: Otrávený cukříkOdměny a chválení: Otrávený cukřík Dáváme našim dětem zmrzlinu, když jsou „hodné“, čokoládu, když jsou potichu, zlaté hvězdičky, když snědí svou porci zeleniny, nebo i peníze, když dostanou dobré známky ve škole. Chválíme […]
mm

Kerry McDonald

Kerry McDonald půspbí ve FEE, je autorkou knihy Unschooled: Raising Curious, Well-Educated Children Outside the Conventional Classroom (Chicago Review Press, 2019). Působí také The Cato Institute a je pravidelným přispěvatelem Forbes. Mezi výzkumné zájmy Kerry patří domácí vzdělávání a alternativy ke škole, sebeřízené učení, podnikání v oblasti vzdělávání, zmocnění rodičů, výběr školy a politika rodiny a dítěte. Její články se objevily mimo jiné v The Wall Street Journal, Newsweek, NPR, Education Next, Reason Magazine, City Journal a Entrepreneur. Má magisterský titul z vzdělávací politiky na Harvardské univerzitě a bakalářský titul v oboru ekonomie na Bowdoin College. Kerry žije v Cambridge, Massachusetts se svým manželem a čtyřmi dětmi.