Zatím žádné komentáře

Mýty ve vzdělávání – recenze

Autorka v jednotlivých kapitolách nastiňuje nedostatky klasického školství – věnuje se např. přirozenosti učení, známkování, osnovám a učebnicím, spolupráci dětí a studentů, roli učitele a zahrnutí dětí a studentů do rozhodování.

Název: Mýty ve vzdělávání

Podtitul: O škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově a cestách, jak je překonat

Autor: Jana Nováčková

Knihu můžete koupit zde

Publikací zaměřujících se na svobodné učení je velké množství, většina z nich je však v anglickém jazyce. Pro čtenáře preferující češtinu zatím mnoho možností neexistuje. Díky tomu jsou Mýty ve vzdělávání unikátem. Tuto útlou knihu tvoří série článků, které vycházely v Lidových novinách v letech 1998 až 1999 se snahou nabourat některé z mýtů ve školství. Stáří článků naznačuje, že autorka, paní Jana Nováčková, se tématem vzdělávání zabývá již velmi dlouho. Její činnost shrnuje text na zadní části obálky:
„PhDr. Jana Nováčková, CSc., psycholožka, členka Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání. Má praxi v poradenské práci, v psychologickém výzkumu a jako lektorka vzdělávacích kurzů pro učitele a veřejnost. Podílela se na mezinárodním projektu Zdravá škola. Je členkou NEMES (Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci školství) a spoluautorka projektu této skupiny Svoboda ve vzdělávání a česká škola. V odborném i populárním tisku publikovala řadu článků, které přibližují veřejnosti myšlenky změny vzdělávání a školy (seriály Základní lidské potřeby a škola a Slovníček pojmů transformace v časopise Rodina a škola, seriál Mýty ve vzdělávání v Lidových novinách). Přeložila knihu Susan Kovalinkové Integrovaná tematická výuka, je spoluautorkou knih Směřování k základní škole zítřka a Respektovat a být respektován a spoluautorka vzdělávacích programů Učitel ve škole 21. století, Cesty k efektivnější výuce, Respektovat a být respektován a Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí dětí.“

Samotný obsah článků vystihuje podtitul na obálce: „O škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově a cestách, jak je překonat.“ Přesně tohoto tématu se autorka drží a v jednotlivých kapitolách nastiňuje závažné nedostatky klasického školství. Kniha se věnuje např. přirozenosti učení, známkování, osnovám a učebnicím, spolupráci dětí a studentů, roli učitele a zahrnutí dětí a studentů do rozhodování.

Titul Mýty ve vzdělávání hodnotím velmi pozitivně a doporučuji ho k přečtení. Nejedná se sice o popis z pohledu unschoolingu, ale s jeho filosofií se kniha dostatečně překrývá a především nováčkům v problematice svobodného vzdělávání nabízí stručný popis toho, na jak špatných základech dnešní většinové pojetí školství stojí.

Přečtěte si také

  • Úvod do svobodného vzděláváníÚvod do svobodného vzdělávání Navštěvuji druhý ročník jednoho obyčejného gymnázia, ovšem od té doby, co jsem objevila stránky SvobodaUčení.cz, s velkou nevolí – a snad jen dočasně. Zajímám se o literaturu, historii a […]
  • Desatero školského systémuDesatero školského systému Velmi málo lidí se zamýšlí nad kvalitou vzdělání, které na našich školách dostáváme. Nedal by se náš školský systém trochu vylepšit? Všechno kolem nás se vyvíjí, ale školství jaksi […]