Zatím žádné komentáře

Nemít školu nevadí

Krátké seznámení s několika světově známými osobnostmi, jejichž úspěch není podložen univerzitním diplomem a často ani řádnou školní docházkou.

V dnešní době bohužel panuje přesvědčení, že úspěšnému životu předchází úspěchy v povinné školní docházce nejlépe zakončené vysokoškolským titulem. Především na základních školách dochází často k situaci, kdy učitel předpovídá žákovy vyhlídky do budoucna jako beznadějné, přitom odhad je většinou založen pouze na mizerných školních výsledcích. Čtenářům tímto článkem nabízím krátké seznámení s několika světově známými osobnostmi, jejichž úspěch není podložen univerzitním diplomem a často ani řádnou školní docházkou. Jedná se dle mého názoru o dobrou zbraň proti dogmatu, že mezi akademickým a životním úspěchem panuje přímá úměra.

Henry Ford

Henry Ford vyrůstal na rodinné farmě a navštěvoval nedalekou školu, která měla pouze jednu místnost. Rozhodl se nejít na univerzitu a v 16 letech se nechal zaměstnat jako mechanik v Detroitu. Měl velmi úspěšnou kariéru a ve 40 letech založil s dalšími společníky firmu Ford Motor Company, jejíž automobily byly oblíbené do té míry, že pro uspokojení poptávky musela přijít s novým způsobem montáže – pásovou výrobou.

Thomas Alva Edison

Školní docházka tohoto slavného vynálezce skončila zhruba po třech měsících, kdy byl učitelským sborem označen za zmateného. On ani jeho matka se s tímto výrokem nemohli smířit a rozhodli se pro domácí vyučování. To se ukázalo jako velmi dobré rozhodnutí a Thomas se byl schopen nejprve s pomocí matky a poté sám učit novým znalostem a dovednostem. Hnán zvědavostí prováděl nejrůznější pokusy v laboratoři, kterou sám v deseti letech vybudoval ve sklepení domu svých rodičů. Je považován celosvětově za jednoho z nejproduktivnějších a nejvýznamnějších vynálezců s více než tisíci patenty.

Abraham Lincoln

Tento americký prezident nikdy řádně nechodil do školy. Jeho formální výuka probíhala zhruba rok za pomoci několika potulných učitelů; vzdělával se tedy především sám a dokázal to velmi dobře, byl to dychtivý čtenář. V žebříčku nejoblíbenějších prezidentů USA se pravidelně pohybuje na prvních třech místech, často obsazuje nejvyšší příčku.

Bill Gates a Steve Jobs

O úspěchu obou představitelů předních IT firem není třeba mluvit. Jak Bill Gates, tak Steve Jobs nedodělali univerzitu. Gates odešel z Harvardu ve třetím ročníku a dále se věnoval pouze podnikání. Jobs odešel z univerzity už po prvním semestru a poté zhruba rok a půl chodil pouze na přednášky dle vlastní volby. Toto rozhodnutí považuje za jedno z nejlepších ve svém životě a zároveň konstatuje, jak výhodné bylo ze školy oficiálně odejít a mít možnost věnovat se pouze předmětům, jež ho zajímaly.

Quentin Tarantino a Woody Allen

Ani jeden z těchto dvou známých osobností filmu nedosáhly velkého akademického úspěchu. Quentin Tarantino skoncoval se školou ve svých 15 letech a dále navštěvoval lekce herectví, které ho po zhruba dvou letech přestaly bavit. Woody Allen na newyorské univerzitě strávil pouze chvíli a poté se vzdělával sám. Byl považován za nepříliš snaživého studenta – ze školy byl vyhozen. Oba režiséři, respektive scénáristé a herci, jsou držitelé Oscara.

William Shakespeare

Jedná se o jednu z klíčových postav evropského dramatu a přitom nemá patřičné vzdělání. William Shakespeare sice navštěvoval školu od sedmi do čtrnácti let, ale její zaměření bylo především na latinský jazyk. Příliš užitku mu tedy při psaní divadelních her v angličtině pravděpodobně nepřinesla.

John Lennon

John Lennon měl velmi daleko k vzornému studentovi. Jeho školní neposlušnost se projevila již na základní škole a pokračovala i na škole střední, kde se na jeho vysvědčení objevily výrazy jako „Nepochybně na cestě k neúspěchu… beznadějný…“ I přes propadnutí u anglické obdoby maturity byl přijat na uměleckou univerzitu, ze které byl nakonec vyhozen před začátkem posledního ročníku. I přes negativní predikce učitelů se skupina The Beatles, v níž byl John Lennon zakládajícím členem, stala jednou z komerčně nejúspěšnějších skupin v historii populární hudby.

Jsem přesvědčen, že konečné číslo lidí s nálepkou školní odpadlíci je dost vysoké, přičemž jejich zaměření je různorodé – vynálezci, politici, spisovatelé, podnikatelé, herci, režiséři a další. Samozřejmě lze argumentovat ještě větším počtem akademicky a zároveň životně úspěšných lidí. U nich je ale otázka, nakolik jim jedničky na vysvědčení a tituly skutečně pomohly realizovat pozdější kariéru a zda by neudělali lépe, kdyby se plně věnovali svému zájmu. Čímž se dostáváme k velmi podstatné věci. Následující osobnosti totiž spojuje jedna věc: spíše než plnění školních povinností a hromadění diplomů pro ně bylo důležité věnovat se věcem, které pro ně měli hluboký smysl a které sami rozpoznali jako svou vášeň. Důležitou roli v tom sehrála vnitřní motivace, jež zcela přirozeně prohlubovala jejich znalosti a schopnosti. A právě nalézáním talentu a rozvinutím zapálení pro určitou věc se klasické školství nejenže vůbec nezabývá, ale naopak potlačuje.

Přečtěte si také

  • Proč je škola povinná?Proč je škola povinná? Škola nemá nic společného se svobodou. Zaprvé, existují státní zákony, které nařizují, že buď budete chodit do školy, nebo se naučíte přesně to, co byste se naučili ve škole. Taková forma […]
  • Školní učitel šesti lekcíŠkolní učitel šesti lekcí Moje aprobace mě opravňuje vyučovat angličtinu a literaturu, ale to vůbec není to, co dělám. Učím školu a získávám za to ocenění. Říkejte mi prosím pane Gatto. Před šestadvaceti lety, […]