Zatím žádné komentáře

Nie každý sa venuje domácemu vzdelávaniu

Nie, všetci teraz nemajú domáce vzdelávanie!

Ak zhorí obytný dom a jeho obyvatelia musia dočasne žiť v stanoch, tak nehovoríme, „Každý teraz kempuje!“ čo je v súčasnosti veľká zábava a populárna aktivita. So samotným slovom homeschooling” sa pre spoločnosť spája už dosť problémov, aj bez zapletenia sa do krízového riešenia online vzdelávania v súčasnosti, ktorému mnohí rodičia a študenti momentálne čelia. Toto povinné plnenie online zadaní je najväčším stresom pre našu kultúru v týchto časoch.

Online škola-doma je len malou časťou sveta domáceho vzdelávania. Je to prístup, ktorý si v priebehu času nájde len veľmi málo rodín. V skutočnosti prevádzkujem od roku 1996 „North Star“, pretože som si istý, že pre miestne komunitné centrum je nevyhnutné byť miestom na podporu rodín využívajúcim domáce vzdelávanie ako funkčnú a inšpiratívnu alternatívu ku štandardnému vzdelávaniu. Ak by som mal dôveru k online vzdelávaniu, spravil by som s mojím životom v posledných dvoch desaťročiach niečo úplne odlišné.

Online vzdelávanie doma je najhoršie zo všetkého:

  • študenti nie sú so svojimi priateľmi
  • dostávajú nudné, mätúce a nezmyselné zadania
  • neuskutočňujú sa nepovinné a mimoškolské aktivity, vďaka ktorým má škola väčšiu hodnotu
  • učitelia majú so študentmi menší či žiadny osobný kontakt a dôležité interakcie
  • od rodičov sa očakáva, že dohliadnu na to, aby deti spravili úlohy – a tak sa nátlak z povinnosti urobiť úlohy rozširuje na deň aj noc.

Tento externý vyučovací program so zadaniami, termínmi a známkami je svet, ktorý som sa rozhodol opustiť, nemá totiž nič spoločné s „North Star“ a naším veľkým svetom seba-riadeného učenia. Jedna aktuálna správa zo sociálnych médií znie:

Veľa ľudí vtipkuje o tom, že predsa každý sa teraz venuje domácemu vyučovaniu. Ale je tu pripomienka, že homeschooleri majú oveľa viac sociálnych kontaktov ako v súčasnej situácii! Myslím si, že toto bude len posilnenie všeobecne mylného názoru o tom ako sú títo rodičia s deťmi izolovaní a nikdy nevidia svojich priateľov. V bežnom modeli domáceho vzdelávania je množstvo stretnutí, spolupráce, návštev knižníc a hier s priateľmi vonku na slnku.

Takže vedzte, že obyčajní ľudia, čo vzdelávajú doma, sa tiež cítia odstrihnutí a izolovaní, pretože toto nie je stav v akom veci normálne robíme!

Súcitím s rodičmi, zaskočenými situáciou a očakávaním škôl urobiť si s deťmi zadané úlohy. Jedna izraelská matka si vyventilovala svoju frustráciu v tomto videu. Iný rodič zdieľal jeho vzdor v článku pre New York Times: Odmietol som prevádzkovať „koronavírusové“ domáce vzdelávanie!

Riaditeľ miestnej školy sa ma opýtal na moju odpoveď k tomuto vzdoru. Odpovedal som, že súhlasím s rodičmi. Sympatizujem s pozíciou riaditeľa, ale navrhol som, aby škola vyhlásila online cvičenia za dobrovoľné. Študenti potrebujú, aby škola a učitelia ponúkli viacero možností výučby cez online platformy, zoznamy videí, kníh, video demonštrácií, diskusií a iných vhodných prezentácií. Niektoré platformy majú v ponuke taktiež socializáciu. To je úloha škôl, ponúknuť spojenie a príležitosti pre vzdelávanie pre študentov.

Povedal som riaditeľovi, že najužitočnejšie by bolo, keby povedali rodičom: „Keď kríza skončí, uvítame našich študentov späť v školách bez akýchkoľvek pochybností o umiestnení, či o kreditoch. Ponúkame počas  tohto uzatvorenia školské úlohy, ako nápomocný a zaujímavý program. Zároveň nebudeme požadovať od študentov či rodičov povinné splnenie zadaní.“ Sú desiatky dôvodov prečo školy nemôžu spravodlivo ohodnotiť tieto online úlohy, ako napríklad dostupnosť počítača, rozdiely v učení, rodičovská podpora a to je vymenovaných len zopár. Verím, že rodičia a tínedžeri by si zhlboka oddýchli ak by sme uvoľnili tento nátlak.

Okrem toho, som tiež navrhol riaditeľovi požiadať študentov o správu o jednej zaujímavej veci, ktorú robili v daný deň. Potom by mohla byť zriadená webová stránka, alebo stránka na sociálnych médiách, kde by zdieľali tieto odpovede. Škola by mohla byť živým strediskom na podporu študentov v tento ťažký čas.

Máme teraz už dosť stresu. Ocitli sme sa v neznámom teritóriu, bez pravidiel, ktoré by nás viedli. Nevieme ako sa bude postupovať v blízkej budúcnosti. Školy môžu podporovať rodičov ponúknutím užitočných a zaujímavých aktivít pre ich deti. My všetci potrebujeme pomoc usmerniť deti a rodičov, byť v jednom tíme, ako všetko zvládať každý deň, týždeň a pravdepodobne aj mesiac, spolu s čo najväčším zdravím a radosťou. Ak to môžeme dosiahnuť teraz, naše deti sa naučia veľa. Zistíme to skoro, budúci týždeň, budúci mesiac.

Přečtěte si také

  • Státní zákazy fyzických trestů ve výchověStátní zákazy fyzických trestů ve výchově Jana Kozlová zde před časem publikovala článek, ve kterém si pochvaluje změnu ve francouzské legislativě, podle které nyní rodiče nesmějí užívat vůči dětem fyzické tresty; ačkoliv mám […]
  • Co mne přivedlo ke stáži v BerlíněCo mne přivedlo ke stáži v Berlíně Začalo to v dětství: Ve skautu. Tam jsem vyrostla, měla své vzory, kamarády, tam jsme byli vychováváni a později vychovávali. O výchově a přístupu k dětem se tam vedli časté hovory, […]
Originální článek: Everyone is Not Homeschooling
mm

Kenneth Danford

Ken spoluzaložil centrum sebeřízeného vzdělávání pro teenagery North Star (https://northstarteens.org) v Sunderlandu, Massachusetts. Intenzivně pracuje s mladými lidmi a jejich rodinami od roku 1991.