Zatím žádné komentáře

Respekt neznamená obětování se

Z mnoha stran se ke mně dostává tento článek z Českého rozhlasu: Tolerantní výchova ničí dětem hodnoty.
Píše se v něm například, že “tolerantní výchova ničí dětem hodnoty”. Autorka upozorňuje na zajímavý fenomén, který parafrázuji tak, že lidé přestali své děti bít a zároveň jim dali do rukou klacky. Snad aby mohla být minulá křivda nějak kompenzována. Důsledkem této výchovy je neúcta dětí vůči rodičům. V textu je však zaměňován respekt s obětováním se. Agresivita takto uměle vyzdvihovaných dětí je jejich přirozenou reakcí na projevovanou slabost dospělého, který si neváží sám sebe.

Svobodné vzdělávání naproti tomu představuje rovnocenný vztah všech zúčastněných osob, kde není nikdo pánem ani otrokem.

Přečtěte si také