Zatím žádné komentáře

Spojující rodičovství (Connected Parenting) – Jak být vzorem, který vaše dítě potřebuje

Kým chcete, aby se vaše děti staly?

Jako rodiče máme na své děti silný vliv. Má na ně dopad, pozitivní i negativní, vše, co vidí a slyší dělat lidi kolem sebe. Je dobře známo, že děti se stávají takovými, jaký vliv na ně působí pravidelně.

Když přijde na to, být pro své děti vzorem, klíčem je propojení. Pokud máte dobrý vzájemný vztah, děti vás vyslechnou a respektují. A to z jednoduchého, ale mocného důvodu – protože jsou zvyklé být samy vyslyšeny a respektovány. Když máte dobrý vztah, vaše děti chtějí konat správně. Ne ze strachu, pro chválu, ani aby se vyvarovaly ostudě, ale díky vašemu kladnému vlivu a příkladu.

Zní to velmi jednoduše a je složité si to představit, jestliže jste tak nežili roky. Ale děti vás mnohem spíše budou napodobovat, pokud cítí vaši podporu a máte vzájemně propojený vztah.

„Nestarejte se o to, že vás děti nikdy neposlouchají; starejte se o to, že vás neustále pozorují.“ – Robert Fulgum

Způsob jak jednáme, mluvíme a názory, které vyjadřujeme, očividně ovlivňují hodnoty našich dětí. Bez přestání sledují, jak mluvíme k nim samým, k partnerovi, rodině, přátelům a sousedům, ke komunitě.

Ukazujete respekt k ostatním? (Nejen slovy, ale také neverbálně, činy a tónem.) Ukazujete respekt k rozdílnostem? Představujete takové hodnoty, v něž doufáte u svých dětí?

Zvažte, jak děláte před svými dětmi následující:

  • mluvení o sobě
  • péči o sebe
  • zvládání frustrace
  • mluvení k ostatním a o nich
  • reakce na problémy
  • vyjadřování složitých emocí (vztek, frustraci, smutek)
  • vypořádávání se s konkurencí, chybami či ztrátou

Myslím, že sebeuvědomění a přesné rozpoznání a pochopení našeho vlivu, může také kladně formovat naše propojení s dětmi.

Kdykoli zaznamenáte u vašich dětí chování, jež byste chtěli změnit, může být skutečně nápomocné zeptat se:

  • Může něco z mého jednání toto chování ovlivňovat?
  • Mohu u sebe změnit něco, co by mohlo pomoci?
  • Jak mohu pomoci vymodelovat opačné chování, které by mohlo pomoci jim v překonání současného?

„Děti jsou úžasní imitátoři. Dejte jim něco úžasného k napodobování.“ – anonym


Přečtěte si také