Zatím žádné komentáře

Studie ukazují spojitost mezi dlouhým pobytem dětí v pečovatelské instituci a problémy s chováním

Nejrozsáhlejší studie zabývající se péčí o dítě zkoumala, jaký vliv mají odlišnosti ve výchově na dětský vývoj. Studie byla podporována Národním institutem dětského zdraví a lidského vývoje (NICHD). Bylo zjištěno, že čím více hodin dítě stráví v institucionální péči, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude mít problémy s chováním a tím vážnější ty problémy budou. Do průzkumu s názvem „Studie péče o dítě a dětský vývoj“, který byl proveden v roce 1991, se přihlásily různé vzorky dětí a rodin z deseti oblastí napříč Spojenými státy. Sledované děti navštěvovaly různorodé pečovatelské instituce zahrnující jesle a školky, případně byly v péči chůvy či příbuzných (kromě vlastní matky).

Studie se vyznačovala komplexním a detailním plánem, který bral v potaz spoustu proměnných např. rysy pečovatelské instituce a rodinného prostředí. Výzkumníci posuzovali dětský vývoj za použití několika metod a poměřovali mnoho aspektů dětského vývoje (sociální, emoční, intelektuální, jazykový vývoj, problémy s chováním, přizpůsobení a fyzické zdraví).

Výzkumníci sledovali 1364 dětí, které byly do studie přihlášeny v roce 1991, a poměřovali jejich vývoj v pravidelných intervalech od narození do puberty. První fáze studie probíhala v letech 1991-1994 – tedy od narození do věku 3 let. Druhá fáze v letech 1995-1999 pokračovala s 1226 dětmi ve věku od 3 let do konce první třídy ve škole. Třetí fáze probíhala do roku 2004, tedy do konce 6. třídy, a zahrnovala 1061 dětí. Poslední fáze probíhala od roku 2005 do roku 2007, tj. do konce deváté třídy.[1]

Výsledky ukazují, že čím více času děti strávily v pečovatelské instituci, tím neposlušnější byly a tím větší problémy měly vyjít s ostatními. Tento vzájemný vztah přetrvával i v případě, kdy byly vzaty v potaz ostatní faktory jako kvalita pečovatelské instituce, citlivost matky vůči dítěti či socioekonomický status rodiny. Ve skutečnosti čas, které dítě trávilo v instituci, měl větší vliv na dětské chování než kvalita péče, kterou tam poskytovali. Toto zjištění vyprovokovalo vlnu polemiky. Větší citlivost matky a vyšší socioekonomický status měl sice vliv na lepší chování dětí, nicméně nevymazal negativní důsledky, pokud dítě trávilo v instituci dlouhé hodiny.

Druhý průzkum, který pořádali výzkumníci z Institutu dětského vývoje minnesotské univerzity, zjistil, že při celodenní docházce dětí mladších 3 let vzrostla v odpoledních hodinách jejich hladina stresového hormonu kortizolu, ale časem klesla poté, co se dostaly z instituce domů. Hladina kortizolu byla nejvyšší a rostla nejstrměji u dětí, které pečovatelé v instituci ohodnotili jako nejstydlivější. Dle vedoucí studie, Dr. Megan Gunnarové se tyto děti potýkaly s potížemi, když byly ve skupině a považovaly tyto situace za stresující.


[1] NICHD-Supported Research Networks & Programs

Komentáře jsou uzavřeny .