Zatím žádné komentáře

Školy typu Sudbury v Evropě

Americká Sudbury Valley School a další vzdělávací instituce od ní odvozené svou historii počítají v řádu desítek let, mají mnoho studentů a celkově řečeno jsou pevně zakořeněny. Na našich stránkách je popisuje několik videí a článků a nelze než dojít k závěru, že informací o těchto amerických školách máme dostatek. Pokud jsou vám dosud neznámé, můžete se s nimi seznámit např. prostřednictvím videa Škola Sudbury Valley. Jaká je ale situace s instituciolizovanou větví unschoolingu na našem evropském kontinentu? Z vlastní zvědavosti jsme se rozhodli kontaktovat evropské školy fungující dle filosofie americké Sudbury Valley. V Evropě existuje celkem osm vzdělávacích institucí, jejichž seznam je umístěn zde. Komunikace ze strany oslovených škol byla navzdory očekáváním dosti problematická. Bryskní odpověď a ocenění naší iniciativy přišla pouze z jedné, ostatní jsme museli velmi dlouho urgovat a po několika emailech se nám některé podařilo zastihnout až na jejich facebookové stránce. Ze dvou škol nám přišla odpověď negativní, tedy že nemají čas se k jednotlivým otázkám vyjádřit. Nakonec se nám po dvou měsících podařilo získat odpovědi z šesti škol. Jaké byly naše otázky? Snažili jsme se shrnout běžné dotazy týkající se demokratického vzdělávání a zároveň si udělat představu o problémech souvisejících se zakládáním a fungováním institucí založených na tomto principu. Původní otázky jsou přeložené a je k nim rovnou dopsáno shrnutí jednotlivých odpovědí.

Kolik studentů navštěvuje vaši školu?

Počet uvedených studentů mě skutečně překvapil. Číslo padesát překročil pouze jednou a to v případě hamburské školy, která se jeví jako jediná větší demokratická škola v Evropě s osmdesáti pěti studenty. Průměrný počet je dvacet osm, v polovině případů dosahoval menších čísel než dvacet.

Roste počet studentů?

Většina škol konstatuje, že ano.

Jaké problémy jste museli překonat při zakládání školy?

Školy často líčí problémy s financováním. Ve všech případech se vydaly cestou Sudbury modelu bez kompromisů, čímž si odepřely cestu ke státnímu financování. V některých školách tedy členové personálu pracují na čistě dobrovolný úvazek. Zároveň se zde ukazují první problémy spojené se státním zřízením – vícekrát zazněla odpověď zmiňující přesvědčování úředníků o smysluplnosti demokratického přístupu ke vzdělávání.

Museli jste dělat nějaké kompromisy, co se filosofie Sudbury škol týče, abyste vyhověli požadavkům ze strany státu?

V tomto bodě se lidově řečeno láme chleba. Čekal jsem umírněné odpovědi a snahy omluvit kompromisy vytvořené za účelem vyhovění státním orgánům. Nic takového se však nekonalo. Nevýhodou nekompromisního přístupu je již zmiňovaná nutnost školu financovat kompletně ze soukromých peněz, což samo o sobě je z mého pohledu správně, ale v dnešní míře přerozdělení tento přístup vytváří dvojité placení – rodiče formou daní platí klasickou školu plus ještě musejí platit soukromou z „vlastní kapsy“.

Rád bych citoval větu, jež mě zahřála na duši: “Dle našeho mínění není možné o svobodě vyjednávat. Je to právo každého člověka – dítěte nebo dospělého.”

Mají starší studenti, kteří již navštěvovali klasickou školu, problémy adaptovat se na vaše prostředí?

Většina odpovědí konstatovala, že záleží na konkrétním případě. Určitou tendenci lze nicméně nalézt v závislosti na věku studentů. Mladším dětem dle předpokladu nedělá přechod větší potíže. Někteří starší studenti ale již mohou ztratit schopnost přijmout odpovědnost za svůj čas a přechod jim dělá problémy nebo ho nezvládnou vůbec.

Jak reagují lidé neznající filosofii demokratického vzdělávání na vaši školu?

I zde se nám dostala odpověď odvolávající se na odlišný přístup různých lidí. Spíše ale lehce převládá skeptický pohled, snaha jít s davem a tento typ škol tedy odsoudit jako příliš extravagantní.

Na tuto otázku přišla zajímavá odpověď, o kterou bych se s vámi rád podělil. Přeložil jsem ji a lehce umírnil: „Mnoho lidí má tendenci jít s davem… považují nás za bandu naivních hipíků a jsou přesvědčeni o nutnosti dospělých vodit děti za ručičku. Někteří lidé naštěstí začínají přemýšlet o systému, ve kterém žijeme, vidí různé věci na internetu, vzrůstá v nich zvědavost a poté dychtí změnit status quo.“

Mají k vám docházející studenti problémy s čtením, psaním nebo základní aritmetikou?

Žádná škola neprezentovala výrazné obtíže. Odpůrci často zmiňovaná domněnka, že děti budou bez donucení a strukturalizace výuky negramotné, tedy neplatí pouze v Americe, ale i v Evropě.

Dochází ke komplikacím při přecházení na vyšší vzdělávací stupeň vašich absolventů?

Školy dosud nemají dostatečné zkušenosti s přecházením na vyšší vzdělávání, jelikož fungují teprve krátce. Zatím ojedinělé případy měly obtíže s motivací. Studovat z učebnice fakta potřebná ke složení zkoušek je přeci jen nepříjemné po navyknutí na učení řízené vnitřní motivací. Pokud ale studenti o vyšší vzdělávání skutečně stáli, nakonec všechny potřebné zkoušky složili.

Jaké rady nám můžete dát?

Na závěrečnou otázku nám bylo odpovědí maximální odhodlání. Založit a provozovat demokratickou školu je strastiplný úkol. Jedná se o velkou výzvu a je nutné mít pevně stanovené cíle a kolektiv lidí tyto cíle sdílející.

Jak lze vidět, provozovat v Evropě školu dle Sudbury filosofie není žádný med. Bohužel, velké budovy uprostřed nádherné krajiny s rybníkem zde ještě nějaký čas pravděpodobně neuvidíme. Na druhou stranu vidím jako pozitivní aplikovatelnost tohoto modelu i na malé školy s počtem studentů menším než dvacet. Navíc je nutné zdůraznit, že i původní americká Sudbury Valley School měla v počátcích výrazné obtíže a musela dokonce zavřít a začít až další školní rok s mladšími dětmi. Také jsme při rozhovoru s členem personálu hamburské školy zjistili narůstající počet zájemců o tento typ vzdělávání. Tvrdil, že snad v každé evropské zemi se nachází jeden či více nadšenců usilujících o založení podobné školy. Svobodné učení v Evropě a potažmo v České republice čekají světlé zítřky. Počet zájemců roste a já jsem přesvědčen, že převládající tradiční přístup bude stále častěji nahrazován demokratickým modelem.

Přečtěte si také

  • „Proč studenti nemají rádi školu“ No, proč asi…„Proč studenti nemají rádi školu“ No, proč asi… Děti nemají rádi školu, protože milují svobodu. Nedávno mi někdo doporučil jednu knihu. Byla to kniha z roku 2009 určená učitelům druhého stupně na základních školách, nazvaná Proč nemají […]
  • Nemít školu nevadíNemít školu nevadí Krátké seznámení s několika světově známými osobnostmi, jejichž úspěch není podložen univerzitním diplomem a často ani řádnou školní docházkou. V dnešní době bohužel panuje přesvědčení, […]