Zatím žádné komentáře

Švédští vzdělávací uprchlíci se hrnou na malé ostrovy mimo Stockholm po státním zákazu vzdělávat se jinou formou než prostřednictvím nuceného vzdělávání ve školách.

Tisková zpráva: Åland, finské souostroví v Baltském moři, kde lidé hovoří převážně švédsky, má po USA nejvyšší procento domškoláků, kvůli imigraci ze Švédska, kde se domácí vzdělávání stalo nezákonným. Oficiální statistiky Ålandu ukazují, že 2, 2% dětí školního věku se vzdělává mimo školy. To znamená, že Åland disponuje jednou z nejvyšších koncentrací domácích školáků na světě, ve srovnání s USA, kde je to téměř 3% dětí. Většina dětí v domácím vzdělávání na Ålandu jsou švédští občané, kteří se přestěhovali po zákazu domácího vzdělávání na základě změny školského zákona, který byl schválen v roce 2011.

Vzestup poptávky po vzdělávání mimo školy roste

V roce 2012 bylo na Ålandu pouze 8 domškoláků. Od té doby se podíl dětí vzdělávaných mimo školy zvyšoval o 40% ročně.

Počet domškoláků na Ålandu v letech 2012–2019. Chlapci světle modrá. Dívky tmavě modrá.

Na podzim 2019 je zde 67 dětí vzdělávaných mimo školy. 57%  z nich žije v obcích, 39% v (hlavním městě) Mariehamnu a 4% na odlehlých ostrovech. Celkový počet dětí povinných školní docházkou (na Ålandu, s výjimkou vyššího stupně vzdělávání) je 3068. To znamená, že 2, 2% dětí školního věku na Ålandu je vzdělávaných mimo školy. Většina z nich se narodila ve Švédsku.

Uprchlíci ze škol

V roce 2011 Švédsko zakázalo domácí vzdělávání. (1) Poté se rodiny, které chtěly domácí vzdělávání, přestěhovaly do Ålandu. Důvodem, proč se Åland stal cílem těchto uprchlíků ze škol, je geografická blízkost Švédska a skutečnost, že švédský jazyk na Ålandských ostrovech dominuje. Protože Åland náleží k Finsku, zákon zde vyžaduje, aby se děti vzdělávaly, namísto povinnosti vzdělávat se pouze jedním způsobem, školní docházkou. V Dánsku, Norsku, Anglii a USA jsou švédské rodiny vzdělávající děti mimo školy také. Všechny tyto země mají zákony a vzdělávací systémy, které podporují tento stále rostoucí způsob vzdělávání (ve většině z nich mají lidé ze zákona právo vzdělávat děti tak, jak se rozhodnou, tedy i právo vzdělávat děti mimo školy).

„Co je na Ålandu tak zajímavé, je to, že se stalo domovem velkého množství lidí vzdělávajících se mimo školy,“ říká Jens Peter de Pedro ze vzdělávacího think tanku Tillit. (2) „Rodiny se znají a jejich děti se během dne setkávají na společených akcích. Probíhá zde také jednání o vzniku vzdělávacího centra pro domácí školáky s podporou školských úřadů v Ålandu.“

„Není nepředstavitelné, že vzdělávání bude v blízké budoucnosti flexibilnější, a že děti a mladí lidé se budou volně pohybovat tam a zpět mezi domovem a vzdělávacími institucemi. Právě proto je vzdělávání mimo školy tak zajímavým způsobem vzdělávání k prozkoumání.“, říká Jens Peter de Pedro.


Zde je úplná zpráva Úřadu pro statistické úřady Ålandu (ve švédštině):

1) New Education Law Makes Homeschooling Illegal

Předchozí školský zákon stanovil pro domškoláky následující regulace: výuka poskytovaná v domácnosti musí být „plně uspokojivou alternativou“ a úředníci jsou oprávněni kontrolovat domácí školáky. V době před změnou zákona se švédští domácí školáci s těmito regulacemi dostávali do problémů, protože úředníci často zamítali žádosti o domácí školu a ukládali pokuty rodinám domácích školáků. Nový zákon z roku 2011 zachovává tyto regulace, ale zahrnuje také třetí – a velmi restriktivní – požadavek: Abyste mohli vzdělávat doma, musí existovat „výjimečné důvody“. Ustanovení o „výjimečných důvodech“ v praxi znamená, že rodiny, které ve Švédsku žádají o domácí vzdělávání, dostanou definitivní „ne“, bez ohledu na důvody.

2) Tankesmedjan Tillit je nezávislý think tank, který propaguje vzdělávací rozmanitost a sebeřízené vzdělávání. info@tankesmedjantillit.se

Přečtěte si také

Tankesmejdan Tillit

Tankesmedjan Tillit je nezávislý think tank, který propaguje vzdělávací rozmanitost a sebeřízené vzdělávání ve Švédsku.