Zatím žádné komentáře

Nevzdělanost v otázkách vzdělávání je velká, zazní na konferenci Svobodné vzdělávání 2015

Jak to vypadá, když mají děti skutečnou svobodu v učení? První mezinárodní konference o svobodném vzdělávání v ČR, kterou pořádá iniciativa SvobodaUčení.cz, představí principy svobodného přístupu ke vzdělávání a fungující modely demokratického školství i autoregulovaného učení v zahraničí.

„I přes veškeré reformní a modernizační snahy zůstává současný vzdělávací systém poplatný počátkům průmyslové éry. Na řadě míst ale začínají prokvétat přístupy, které doslova revolučně mění dosavadní vzdělávací paradigma. Velmi vítám iniciativu SvobodaUčení.cz, která vnáší nový a mimořádně inspirativní pohled na hodnoty svobody a odpovědnosti ve vzdělávání,“ řekl Ondřej Liška, bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Z domácích osobností vystoupí na konferenci například psycholožka, lektorka a přední česká vizionářka vzdělávacího systému Jana Nováčková se svým příspěvkem Nevzdělanost v otázkách vzdělávání je velká. „Neuspokojování základních lidských potřeb má vždycky neblahé důsledky,“ říká. „Pokud bychom vzali uspokojování přirozených potřeb dětí za základ jiného modelu vzdělávání, nezůstal by z klasické školy kámen na kameni.“

Vedle kontextu psychologického, neurovědeckého a sociálně-ekonomického bude na problematiku svobodného vzdělávání nahlédnuto i z pohledu práv dítěte. Tímto tématem se významně zabývá Hubertus von Schoenebeck, přední představitel postpedagogiky a Hnutí za dětská práva. „Děti patří samy sobě. Nepatří ani rodičům, ani společnosti. Každá výchova má manipulativní charakter, poškozuje důstojnost dítěte a je třeba ji nahradit autentickým vztahem,“ říká německý pedagog, který na pražské konferenci rovněž vystoupí.

Konference seznámí účastníky také s příklady dobré praxe svobodného školství v zahraničí. O nejdéle fungující demokratické škole s téměř stoletou historií přijede vyprávět vnuk jejího zakladatele Henry Readhead, který sám Summerhill absolvoval a v současnosti tam působí jako člen učitelského i manažerského týmu. Z největší demokratické školy v Nizozemsku přicestuje nezávislá učitelka Evelien Prins, kterou do Prahy doprovodí její čtyři studenti.

Jednodenní konference Svobodné vzdělávání 2015 se koná v pátek 13. listopadu v pražských Holešovicích. Vlastní program, kterým bude provázet Bob Kartous z organizace EDUin, startuje v 9.30 hodin v Bio Oko, od 18.00 hodin pak proběhne networkingová after-party v nedaleké Paralelní Polis.

Přečtěte si také

  • Uzdravená lidskostUzdravená lidskost Jeho oči říkaly, co chtělo křičet jeho srdce: „Tak jsem hotov s tímto nesmyslem!“ Podíval se na mě, když jsem si znovu pročítala zadání jeho domácího úkolu. Snažila jsem se působit […]
  • Jak bychom měli regulovat domácí vzdělávání? „My“ nijak.Jak bychom měli regulovat domácí vzdělávání? „My“ nijak. Nutkání ovládat myšlenky a chování ostatních lidí, zejména když zpochybňují široce rozšířená přesvědčení a zvyky, je jedním z nejhanebnějších rysů lidské povahy. Socrates byl odsouzen k […]
mm

SvobodaUčení.cz

Projekt SvobodaUčení.cz funguje od prvních měsíců roku 2012 a za svoji existenci prošel rozsáhlým vývojem. Z původní internetové stránky založené čistě na laickém nadšení se postupem času formuje iniciativa s velkými ambicemi. Naše snažení směřuje jednoznačným směrem: děti vyrůstající ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít veškerý jejich potenciál.