Naše centrum bude permanentním a bezpečným prostorem pro reálný život. Chcete-li, pak v jednom komunitní laboratoří, školou, táborem, dovolenou, trvalým / internátním / občasným / víkendovým bydlením, žitím a scházením se malých / velkých / ošklivých i pěkných / všech lidí, jimž jsou blízké myšlenky svobody učení. My i vy, kdož budete účastni, budeme spoluvytvářet místo, umožňující jeho přirozený budoucí rozvoj směrem k bytí, založenému na dobrovolnosti a respektu k jednotlivci. Těšíme se na setkanou.

Facebooková skupina

 

Jedna z našich inspirací: