Zatím žádné komentáře

Co chcete od dětí?

Co chtějí děti od dospělých?

Abychom je měli rádi. Abychom je přijímali takové, jaké jsou. Abychom jim umožnili vyrůst v sebe sama. A abychom my byli sami sebou.

Co chtějí dospělí od dětí?

1. Aby poslouchaly.
2. Aby byly hodné.
3. Aby byly úspěšné.
4. Aby se nevztekaly, když se nám to nejmíň hodí.
5. Aby zdravily.
6. Aby se slušně chovaly.
7. Aby se neumazaly.
8. Aby půjčovaly svoje hračky.
9. Aby si hezky hrály.
10. Aby nezlobily.
11. Aby jedly.
12. Aby si uměly hrát samy.
13. Aby si dostatečně hrály i s ostatními.
14. Aby šly spát, když jim to řekneme.
15. Aby se rozhodovaly „správně“.
16. Aby se soustředily.
17. Aby se zapojily.
18. Aby přestaly, když už potřebujeme jít.
19. Aby jim všechno tak dlouho netrvalo.
20. Aby se u všeho nemusely zastavovat.
21. Aby byly všímavé.
22. Aby se dobře učily.
23. Aby s nimi byly učitelky spokojené.
24. Aby byly oblíbené v kolektivu.
25. Aby měly koníčky.
26. Aby vítězily.
27. Aby uměly prohrávat.
28. Aby četly.
29. Aby dělaly domácí úkoly.
30. Aby chodily do školy.
31. Aby nezapomínaly.
32. Aby nedostávaly poznámky.
33. Aby nevyrušovaly.
34. Aby dávaly pozor.
35. Aby seděli tiše.
34. Aby sebou nešily.
35. Aby nerušily ostatní.
36. Aby nevyvolávaly konflikty.
37. Aby se za sebe postavily.
38. Aby nebyly drzé.
39. Aby neodmlouvaly.
40. Aby si po sobě konečně uklízely.
41. Aby neměly problémy.
42. Aby se uklidnily.
43. Aby se vzchopily.
44. Aby se sebou něco dělaly.
45. Aby si nemyslely, že si můžou dělat, co chtějí.
46. Aby dodržovaly hranice.
47. Aby nás respektovaly.
48. Aby byly aktivní.
49. Aby nedělaly ostudu.
50. Aby se chovaly přiměřeně svému věku.
51. Aby nelhaly.
52. Aby neodporovaly.
53. Aby se rozhodly, co z nich bude.
54. Aby měly vhodné kamarády.
55. Aby neměly nevhodné kamarády.
56. Aby neopisovaly.
57. Aby spolupracovaly.
58. Aby nelelkovaly.
59. Aby doma pomáhaly.
60. Aby byly rozumné.
61. Aby si uvědomily, co dělají.
62. Aby pochopily, co děláme my.
63. Aby si nemyslely, že to je jen tak.
64. Aby pochopily, že peníze nerostou na stromech.
65. Aby si nemyslely, že spolkly všechnu moudrost světa.
66. Aby se taky konečně postavily na vlastní nohy.
67. Aby nedělaly unáhlená rozhodnutí.
68. Aby nám nevykládaly nesmysly.
69. Aby se nám svěřovaly.
70. Aby si nás vážily.
71. Aby nám to nedělaly těžší, než to je.
72. Aby se něčemu pořádnému věnovaly.
73. Aby se zaopatřily.
74. Aby měly rodinu.
75. Aby respektovaly naše doporučení.
76. Aby se o nás zajímaly.
77. Aby zařídily, že jejich děti nás budou mít rády.
78. Aby nás nepoučovaly.
79. Aby pochopily, že toho máme víc odžito, tudíž víc víme.
80. Aby si uvědomily, že tu nebudem navždy.
81. Aby o nás pečovaly.
82. Aby nám nedělaly ostudu.
83. Aby nám vyhověly.
84. Aby nám nic nevyčítaly.
85. Aby nás nepředělávaly.
86. Aby si zametly před svým vlastním prahem.
87. Aby byly cílevědomé.
88. Aby nás uklidnily.
89. Aby tu pro nás byly.
90. Aby nás neodložily.
91. Aby nás pochopily.
92. Aby nám odpustily.
93. Aby nás utěšily.
94. Aby nás smířily se sebou.
95. Aby nám připomněly šťastné chvíle.
96. Aby nás držely za ruku.
97. Aby nás ctily.
98. Aby nám dovolily odejít.
99. Aby to někam dotáhly. (viz Jaroslav Dušek)
100. Aby nás měly rády.

Dětství je čas plný magie. My dospělí ji máme střežit a být poctěni, jsme-li pozváni blíže.

Jsme dost velcí na to, abychom si dokázali připustit fakta. Děti po nás chtějí jen to zásadní a my po nich i nemožné.

Kdyby těch sto bodů byla pracovní nabídka, kdo z nás by ji s radostí přijal?

Tak to mají i děti. Nechtějí být jen trpěny. Chtějí žít.

Pojďme hledat cestu, jak na to.


Přečtěte si také

mm

Markéta Čermáková

Fandím dětem, přirozenosti a svobodě. Když mě děti pozvou do svého magického světa, jsem jim vděčná. Přeji si jim nepřekážet a umožnit být tím, kým jsou. Raduji se, že s nimi mohu prožívat jejich vidění světa. Mám zkušenosti z LDT, ŠVP, pořádání akcí i doučování či hlídání, na vlastní děti se zatím těším. Přála bych si, aby děti netrpěly kvůli tomu, že se dospělí nedokáží domluvit. Souzním s principy svobodného a sebeřízeného vzdělávání. Přeji si zastavit násilí, kterému jsou díky PŠD a nepružnému systému děti vystaveny. Udělám vše, co dokážu, abych podpořila rodiče, kteří na své děti berou ohled a chovají se k nim jako k plnohodnotným lidem. Nehodlám se vzdát jen proto, že náš stát neumožňuje dětem se vzdělávat tak, jak by jim to vyhovovalo. A tak hledám cesty, jak situaci prospět.