Zatím žádné komentáře

Diplomová práce: Svobodné vzdělávání a demokracie ve výchově jako novodobá alternativní vzdělávací cesta

Celá práce zde.

Úvod

Nejdříve bych ráda uvedla důvody ke zvolení tématu mé diplomové práce. Jako studentka učitelství tělesné výchovy a základů společenských věd si již od prvního ročníku kladu otázku, co můžu dětem předat, co je můžu naučit, které informace jsou ty nejdůležitější, které hodnoty jsou ty pravé, jaké chování je správné a na jaký život by je škola měla připravit. Budu upřímná, dnes, po pěti letech studia a roku a půl v zahraničí, nevím. Ale přestalo mě to trápit. Zhruba před dvěma roky jsem se začala intenzivně zajímat o alternativní možnosti vzdělávání. Celý život jsem měla spoustu otázek, na které mi tradiční škola nedokázala odpovědět, tudíž jsem se vydala jinými směry. Velmi rychle jsem přeletěla alternativní směry vzdělávání typu Montessori školy, Dalton, Jenský plán a další a dostala se k filmu Summerhill, který mě naprosto uchvátil. Demokratická a svobodná škola se zdálo být přesně to, co jsem celé studium a možná i celý život hledala. Díky tomuto směru jsem si začala odpovídat na dříve nezodpovězené otázky, četla odbornou literaturu a diskutovala o tomto tématu s odborníky i laiky. To, že napíšu na téma svobodné vzdělávání diplomovou práci, bylo jen přirozeným vyústěním mého zájmu a zároveň snaha dozvědět se o tomto fenoménu více.

Více než před rokem jsem se také ucházela o třítýdenní stáž v anglickém Summerhillu, abych zažila atmosféru svobodné školy a nasbírala potřebná data pro výzkum ke svojí diplomové práci. Bohužel jsem nebyla vybrána, a tak se moje práce zúžila na popis ideje, která v České republice zatím není realizovatelná. Alternativní školy však nabývají na popularitě a čím dál více rodičů se zajímá o různé směry vzdělávání. I jim může sloužit tato práce.

Cílem diplomové práce je na základě odborné literatury, článků a zajímavých zdrojů představit fenomén svobodné vzdělávání. Diplomová práce je koncipovaná tak, aby mohla sloužit inovátorům vzdělávacího systému, studentům pedagogických fakult, ale také rodičům a všem, kteří se zajímají o alternativní směry ve vzdělávání. Cílem práce je rozšířit si obzory v otázce výchovy a vzdělávání dětí. Svobodné vzdělávání je směr, kterým se vydává spousta škol po celém světě. Je to směr, který přináší nové uvažování, nové možnosti a další diskuzi o vzdělávání dětí ve 21. století. Diplomová práce má za úkol ukázat, jak souvisí psychologie dítěte s fenoménem alternativního vzdělávání – svobodným vzděláváním. Práce nabízí alternativní pohled na výchovu i vzdělávání, ukazuje na netradiční způsoby myšlení a inspiruje jiným pohledem.

Diplomovou práci začnu tématem psychologie dítěte. V této kapitole se ze začátku zaměřím na vývojovou psychologii, důležitou roli zde hrají potřeby dítěte. Dále budeme pracovat s pojmy jako je sebevědomí, sebevyjádeřní, sebedůvěra, výchova a vztahy. Dostaneme se až k uzdravení vlastních zranění, která jsou velkou výzvou pro všechny dospělé, rodiče, vychovatele či učitele.

Druhá kapitola navazuje na kapitolu první a týká se vzdělávání dětí. Začátek kapitoly je věnován historii vzdělávání, snažím se ilustrovat, jak historie lidstva ovlivnila vznik škol. Pokračování kapitoly bude v duchu diskuze, kdy budu odkazovat na literaturu, která má výtky k dnešnímu vzdělávacímu paradigmatu. Dále se dostanu k fenoménu svobodného vzdělávání, popíšu základní pilíře a charakteristiky svobodného vzdělávání a v neposlední řadě zmíním organizace zabývající se svobodným vzděláváním.

Třetí kapitola Svobodné vzdělávání v praxi navazuje plynule na kapitolu předchozí. Začnu zde základními pojmy jako je unschooling a homeschooling. Přestavím školu Summerhill a školy typu Sudbury Valley School. V další části rozeberu dokument s výpovědmi studentů, absolventů a členů personálu Sudbury Valley School po celém světě. Závěr třetí kapitoly bude patřit zajímavým názorům na vzdělávání.

Praktickou část věnuji rozhovoru s ředitelkou brněnské Základní školy Ježek bez klece, která se v rámci legislativních hranic snaží o zajištění co nejsvobodnějšího prostředí ve škole. V poslední kapitole nazvané diskuze se pokusím shrnout dosavadní poznatky i výsledky rozhovoru, poukázat na stav u nás i v zahraničí a nastínit určitou vizi do budoucna.

Přínosem této práce je seznámení se s novým směrem vzdělávání. Práce chce ukázat, že existují i jiné směry, než tradiční vzdělávání. Hlavním cílem práce je začít diskutovat. Diskutovat o tom, co jsme měli na našich školách rádi a co by se dalo vylepšit. Diskutovat o možnostech, vyjádřit všechny názory, zapojit představivost, inspirovat se jinými směry. Cílem práce není kritizovat tradiční školství, nýbrž představit alternativu, o které navrhuji diskutovat na různých úrovních, například na úrovni jednotlivých žáků a jejich rodičů, na úrovni učitelů, ředitelů, vysokoškolských učitelů vzdělávající budoucí učitele a v neposlední řadě se širokou veřejností. Téma svobodného vzdělávání doporučuji podrobit dalšímu vědeckému zkoumání.

Přečtěte si také

  • Šrouby se utahujíŠrouby se utahují 8. 12. jsem se za Svobodu učení zúčastnila debaty s názvem “Akvárium aneb probíhá ve vzdělávání plíživá „kontrarevoluce“ a utahování šroubů?”. Mými spoludiskutujícími byli náměstek […]
  • Přirozené vzdělávání a znovuzrození svobody – část rozhovoruPřirozené vzdělávání a znovuzrození svobody – část rozhovoru Překlad části rozhovoru Stefana Molyneuxe s Laurette Lynn o přirozeném vzdělávání. Stefan Molyneux: Jsme zpět. Budeme mluvit o domácím vzdělávání, což je téma velmi blízké mému […]